Üniversite Gano Hesaplama - Eduvit
Eduvit

Üniversite Gano Hesaplama

2023-03-13 15:17:48

Üniversite Gano'su (Genel Not Ortalaması) her öğrencinin aldığı derslerin kredi değerleri ile not ortalamalarının ağırlıklı ortalamasıdır. Gano hesaplama formülü şu şekildedir:

GANO = Toplam Kalite Puanı / Toplam Kredi

Burada, "Toplam Kalite Puanı" tüm derslerin kredi değerlerine göre not ortalamalarının çarpımının toplamıdır. "Toplam Kredi" ise tüm derslerin kredi değerlerinin toplamıdır.

Örneğin, bir öğrencinin aldığı derslerin kredi değerleri ve not ortalamaları şöyle olsun:

  • Ders A: 3 kredi, AA notu
  • Ders B: 4 kredi, CB notu
  • Ders C: 2 kredi, BB notu

Bu durumda, öğrencinin "Toplam Kalite Puanı" şu şekilde hesaplanır:

(3 x 4) + (4 x 2.5) + (2 x 3) = 24.5

Öğrencinin "Toplam Kredi" ise şöyle hesaplanır:

3 + 4 + 2 = 9

Buna göre, öğrencinin Gano'su şu şekilde hesaplanır:

GANO = 24.5 / 9 = 2.722

Bu örnekte, öğrencinin Gano'su 2.722'dir.


Öğrencinin notları değiştiğinde ya da yeni bir ders aldığında Gano'su da değişecektir. Bu nedenle, öğrenciler ders seçimlerini yaparken, alacakları derslerin kredi değerlerine ve zorluklarına dikkat etmelidirler. Ayrıca, her dönem sonunda not ortalamalarını takip ederek Gano'larını hesaplayabilir ve akademik performanslarını değerlendirebilirler.

Gano hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Öncelikle, derslerin kredi değerleri ve notlarının doğru bir şekilde hesaplandığından emin olunmalıdır. Ayrıca, bazı üniversitelerin farklı Gano hesaplama sistemleri olabilir, bu nedenle öğrencilerin üniversitelerinin Gano hesaplama yöntemlerine uygun olarak hesaplama yapmaları önemlidir.

Son olarak, Gano sadece bir ölçüt olup öğrencinin başarısını tam olarak yansıtmayabilir. Öğrencilerin, sadece not ortalamalarına değil, aldıkları derslere katılımlarına, projelerine, sunumlarına ve diğer etkinliklerine de dikkat etmeleri gerekmektedir.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler