İrlanda Hakkında Herşey - Eduvit
Eduvit

İrlanda Hakkında Herşey

2023-01-17 07:51:51

İrlanda tarihi

İrlanda tarihi, Neolitik dönemden beri insanların yaşadığı bir ada olarak kabul edilir. İlk yerleşimler mezolitik dönemde başlamıştır. Kelto kabileleri 1. yüzyılda BC.de adaya yerleşmiştir. İrlanda, M.S. 432 yılında St. Patrick tarafından Hristiyanlaştırılmıştır. 11. yüzyılda Normandlar İrlanda'ya yerleşmiştir. 16. yüzyılda İngilizler İrlanda'yı tamamen kontrol altına almıştır ve 19. yüzyılda İrlanda'da bir isyan patlak vermiştir. 1922 yılında İrlanda, İngiltere'den ayrılmış ve bugünkü özgür cumhuriyetini kurmuştur.

İrlanda tarihi, eski çağlardan günümüze kadar olan İrlanda adasının sosyal, kültürel, politik ve ekonomik gelişimini kapsayan bir dizi olaydır. İrlanda, ilk kez M.Ö. 4000 yıllarında kalıntıları bulunan küçük kabileler tarafından yerleştirilmiştir. İrlanda Keltler tarafından M.Ö. 300'lerde fethedildi. Daha sonra İngilizler tarafından 12. yüzyılda fethedildi ve İrlanda, İngiltere'nin sömürgesi olarak yönetildi. 20. yüzyılın başlarında, İrlanda, İngiltere'den bağımsızlık için mücadele etti ve 1922 yılında bağımsızlığını elde etti. Ancak İrlanda, hala İngiltere ile birçok politik ve ekonomik bağlantıya sahiptir.

1922 yılında İrlanda, İngiltere'den bağımsızlığını elde etti ve İrlanda Cumhuriyeti kuruldu. Ancak bağımsızlık mücadelesi sırasında ortaya çıkan çatışmalar nedeniyle, İrlanda adası ikiye bölündü: Kuzey İrlanda, İngiltere'nin bir parçası olarak kaldı ve Güney İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti olarak adlandırıldı. Bu bölünme, hala çözülmemiş bir sorun olarak kalmaktadır.

Cumhuriyet dönemi, İrlanda için ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan birçok değişim getirdi. İrlanda, ekonomik bakımdan güçlenerek, teknolojik alandaki gelişmelerle birlikte birçok sektörde öncü hale geldi. Sosyal ve kültürel açıdan, İrlanda, modernleşme ve uluslararasılaşma sürecinde önemli bir rol oynadı.

İrlanda tarihi, kompleks bir dizi olay ve etkileşimlerin bir arada bulunduğu, derin bir kültür ve tarihi mirasına sahip bir ülkedir. Bugün İrlanda, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak, önemli bir ekonomik, sosyal ve kültürel merkez olarak kabul edilmektedir.

Cumhuriyet dönemi boyunca İrlanda, özellikle sosyal ve kültürel alanlarda önemli değişimler yaşadı. Cumhuriyetin ilk yıllarında, katolik inançların etkisi altında olan hükümet, ülkenin katolik kökenlerine sadık kalmaya çalıştı. Bu dönemde, ülkenin eğitim sistemi, katolik okullar tarafından yönetildi ve hükümet, katolik inançların yaygınlaşmasını teşvik etti.

Ancak 1960'ların sonlarından itibaren, İrlanda, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda hızlı bir değişim içinde oldu. Bu dönemde, ülkenin ekonomisi büyümeye başladı ve ülkenin sosyal yapısı da değişmeye başladı. Özellikle, eğitim sistemi, genişletildi ve öğrencilere daha fazla seçenek sunuldu. Aynı zamanda, ülkenin kadın hakları, LGBT hakları gibi sosyal konular da ilerledi.

Son yıllarda İrlanda, ekonomik ve sosyal açıdan hızlı bir büyüme gösterirken, kültürel alanda da önemli değişimler yaşadı. Bu değişimler, ülkenin dünya çapında tanınmasını ve önemli bir turistik ve kültürel merkez haline gelmesini sağladı.

Sonuç olarak, İrlanda tarihi, kompleks bir dizi olay ve etkileşimlerin bir arada bulunduğu, derin bir kültür ve tarihi mirasına sahip bir ülkedir.Bugün İrlanda, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak, önemli bir ekonomik, sosyal ve kültürel merkez olarak kabul edilmektedir.

İrlanda savaşları

İrlanda tarihinde birçok savaş ve çatışma yaşandı. Bunlar arasında en önemlileri: Norman İşgalleri (1169-1171): İngiliz Kraliçesi Matilda'nın eşi, İrlanda'yı işgal etmek için Normandiya'dan askerler gönderdi. Bu işgal, İrlanda tarihinde ilk İngiliz işgali olarak kabul edilir. Civar Savaşları (1534-1603): İngiliz Kraliçesi Elizabeth I tarafından yürütülen bir dizi savaş, İrlandalı Kraliyet ailesi ve önde gelen ailelerin İngiliz yönetimine karşı direnişini hedef alıyordu. Williamite Savaşı (1689-1691): İrlanda'da katoliklerin ve protestanların arasındaki dinsel çatışmanın sonucu olarak çıkan bir savaş.

Bu savaşta, İngiliz Krali William III tarafından desteklenen protestanlar, Katolik Kral James II tarafından desteklenen katolikleri yenerek İrlanda'nın İngiliz yönetimine boyun etti. Easter Rising (1916): İrlandalı milliyetçiler tarafından gerçekleştirilen bir isyan. İsyan, İngiliz yönetimine karşı İrlanda'nın bağımsızlığını talep ediyordu ancak hükümet tarafından bastırıldı.

War of Independence (1919-1921): İrlandalı milliyetçiler tarafından İngiliz yönetimine karşı yürütülen bir isyan. Bu isyan sonunda İrlanda, İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazandı. The Irish Civil War (1922-1923): İrlanda'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra çıkan iç savaş, İrlanda Cumhuriyet Ordusu ve Anti-Treaty İrlandalı milliyetçiler arasında gerçekleşti. Bu savaş, Anti-Treaty İrlandalı milliyetçilerin yenilgisiyle sona erdi.

İrlanda tarihinde birçok savaş ve çatışma yaşandı. Bunlar arasında en önemlileri:

 • Norman İşgalleri (1169-1171): İngiliz Kraliçesi Matilda'nın eşi, İrlanda'yı işgal etmek için Normandiya'dan askerler gönderdi. Bu işgal, İrlanda tarihinde ilk İngiliz işgali olarak kabul edilir.
 • Civar Savaşları (1534-1603): İngiliz Kraliçesi Elizabeth I tarafından yürütülen bir dizi savaş, İrlandalı Kraliyet ailesi ve önde gelen ailelerin İngiliz yönetimine karşı direnişini hedef alıyordu.
 • Williamite Savaşı (1689-1691): İrlanda'da katoliklerin ve protestanların arasındaki dinsel çatışmanın sonucu olarak çıkan bir savaş. Bu savaşta, İngiliz Krali William III tarafından desteklenen protestanlar, Katolik Kral James II tarafından desteklenen katolikleri yenerek İrlanda'nın İngiliz yönetimine boyun etti.
 • Easter Rising (1916): İrlandalı milliyetçiler tarafından gerçekleştirilen bir isyan. İsyan, İngiliz yönetimine karşı İrlanda'nın bağımsızlığını talep ediyordu ancak hükümet tarafından bastırıldı.
 • War of Independence (1919-1921): İrlandalı milliyetçiler tarafından İngiliz yönetimine karşı yürütülen bir isyan. Bu isyan sonunda İrlanda, İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazandı.
 • The Irish Civil War (1922-1923): İrlanda'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra çıkan iç savaş, İrlanda Cumhuriyet Ordusu ve Anti-Treaty İrlandalı milliyetçiler arasında gerçekleşti. Bu savaş, Anti-Treaty İrlandalı milliyetçilerin yenilgisiyle sona erdi.
 • Norman İşgalleri (1169-1171): İngiliz Kraliçesi Matilda'nın eşi, İrlanda'yı işgal etmek için Normandiya'dan askerler gönderdi. Bu işgal, İrlanda tarihinde ilk İngiliz işgali olarak kabul edilir.
 • Civar Savaşları (1534-1603): İngiliz Kraliçesi Elizabeth I tarafından yürütülen bir dizi savaş, İrlandalı Kraliyet ailesi ve önde gelen ailelerin İngiliz yönetimine karşı direnişini hedef alıyordu.
 • Williamite Savaşı (1689-1691): İrlanda'da katoliklerin ve protestanların arasındaki dinsel çatışmanın sonucu olarak çıkan bir savaş. Bu savaşta, İngiliz Krali William III tarafından desteklenen protestanlar, Katolik Kral James II tarafından desteklenen katolikleri yenerek İrlanda'nın İngiliz yönetimine boyun etti.
 • Easter Rising (1916): İrlandalı milliyetçiler tarafından gerçekleştirilen bir isyan. İsyan, İngiliz yönetimine karşı İrlanda'nın bağımsızlığını talep ediyordu ancak hükümet tarafından bastırıldı.
 • War of Independence (1919-1921): İrlandalı milliyetçiler tarafından İngiliz yönetimine karşı yürütülen bir isyan. Bu isyan sonunda İrlanda, İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazandı.
 • The Irish Civil War (1922-1923): İrlanda'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra çıkan iç savaş, İrlanda Cumhuriyet Ordusu ve Anti-Treaty İrlandalı milliyetçiler arasında gerçekleşti. Bu savaş, Anti-Treaty İrlandalı milliyetçilerin yenilgisiyle sona erdi.

Bu savaşlar, İrlanda tarihinde önemli rol oynadı ve İrlanda'nın bugünkü politik, sosyal ve kültürel yapısını etkiledi. Bu savaşlar, özellikle de Easter Rising ve War of Independence, İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynadı ve İrlanda'nın bugünkü politik, sosyal ve kültürel yapısını etkiledi. Bu savaşlar, İrlandalı halk arasında özellikle büyük bir öfke yaratmış ve İngiliz yönetimine karşı direnişi arttırdı.

Irish Civil War ise İrlanda'nın bağımsızlık kazandıktan sonra çıkan bir iç savaştır. Bu savaş, İrlanda Cumhuriyet Ordusu ve Anti-Treaty İrlandalı milliyetçiler arasında gerçekleşti. Bu savaş, Anti-Treaty İrlandalı milliyetçilerin yenilgisiyle sona erdi. Bu savaş, İrlanda'nın bağımsızlık kazandıktan sonra ülkenin sosyal, ekonomik ve politik yapısını etkiledi ve hala günümüzde İrlanda'nın kültürel ve siyasi hayatının bir parçası olarak kabul edilmektedir.

İrlanda nerede

İrlanda, Avrupa kıtasının batı bölümünde yer alan bir ada ülkesidir. İrlanda adası, İngiltere, İskoçya ve Galler adalarından ayrı olarak yer almaktadır. İrlanda, İngiltere, İskoçya ve Galler ile birlikte Britanya Adaları olarak adlandırılır. İrlanda, batıda Atlantik Okyanusu, kuzeyde İrlanda Denizi, doğuda İngiltere ve güneyde Celtic Denizi ile çevrilidir.

İrlanda tarihi eserleri

İrlanda tarihi eserleri arasında en önemlilerinden bazıları şunlar olabilir:

 • Newgrange: M.Ö. 3200 yılına tarihlenen bu megalitik yapı, İrlanda'nın County Meath bölgesinde yer almaktadır. Winter solstice sırasında gün doğumunda yapay olarak yaratılmış bir güneş sistemi ile aydınlatılmaktadır.
 • Book of Kells: 8. yüzyılda yazılmış olan bu kitap, İrlanda'nın en önemli eserlerinden birisidir. Kitap İrlanda Kilisesi tarafından yazılmış ve yerleşik Hristiyan inançların yanı sıra pagan motifleri içermektedir.
 • Dingle Peninsula: Bu bölge, İrlanda'nın batı kıyısında yer almaktadır ve megalitik yapılar, kaya oyma işlemeleri ve ring fortlar gibi tarihi eserler içermektedir.
 • Hill of Tara: Bu tepede, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen megalitik yapılar yer almaktadır. Tara, İrlanda'nın kraliyet merkezi olarak kabul edilmektedir ve İrlanda tarihinde önemli bir rol oynamıştır.
 • Clonmacnoise: Bu eski kent, İrlanda'nın orta kesiminde yer almaktadır ve 6. yüzyılda kurulmuştur. Clonmacnoise, kilise, manastır ve öğrenim merkezi olarak önemli bir rol oynamıştır.

İrlanda yönetim biçimi

İrlanda, parlamenter cumhuriyet yönetim biçimine sahiptir. Bu yönetim biçimi, hükümetin yasama, yürütme ve yargı organlarından oluştuğu ve halk tarafından seçilen bir parlamento tarafından denetlendiği anlamına gelir.

Yasama organı, Dáil Éireann adı verilen ve 166 üyeden oluşan bir parlamentodur. Bu üyeler, genel seçimler sonucunda halk tarafından seçilir. Parlamento, hükümeti oluşturmak ve yürütmek için bir Başbakan seçer.

Yürütme organı, Başbakan ve onun yardımcıları olan bakanlar tarafından oluşur. Hükümet, parlamentonun onayını alarak yasaları çıkarır ve uygulamakla sorumludur.

Yargı organı, Başkan ve yargıçlar tarafından oluşan yüksek yargıtay ve il yargıtaylarıdır. Yargı, hükümetin yasaların uygulamasından sorumlu ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktadır.

İrlanda, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir ve Avrupa Birliği yasalarının uygulanmasını da içermektedir.

İrlanda üniversiteleri

İrlanda, önemli bir eğitim merkezi olması nedeniyle birçok üniversiteye ev sahipliği yapmaktadır. Ülkenin en önemli üniversitelerinden bazıları şunlardır:

 • Trinity College Dublin: Ülkenin en eski ve en ünlü üniversitelerinden biridir. 1592 yılında kurulmuştur ve özellikle matematik, fizik, tıp ve hukuk gibi alanlarda ünlüdür.
 • University College Dublin: 1854 yılında kurulmuştur ve özellikle sağlık, sosyal bilimler, teknoloji ve ticaret gibi alanlarda ünlüdür.
 • National University of Ireland, Galway: 1845 yılında kurulmuştur ve özellikle biyoloji, çevre bilimleri, tıp ve sosyal bilimler gibi alanlarda ünlüdür.
 • University College Cork: 1845 yılında kurulmuştur ve özellikle biyoloji, çevre bilimleri, tıp ve sosyal bilimler gibi alanlarda ünlüdür.
 • Dublin City University: 1989 yılında kurulmuştur ve özellikle teknoloji, bilgisayar bilimleri, sosyal bilimler ve işletme gibi alanlarda ünlüdür.

İrlanda'da üniversiteler genellikle ücretli olsa da, öğrencilere burslar ve krediler sunulmaktadır. Ayrıca İrlanda üniversitelerinde öğrenim görmenin öğrencilere yurtdışı öğrenim deneyimi ve iş fırsatları sunması sebebi ile çok popülerdir.

İrlanda alışveriş siteleri

İrlanda'da popüler alışveriş sitelerinden bazıları şunlar olabilir:

 • Amazon.ie: Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biridir ve İrlanda'da da hizmet vermektedir. Birçok ürün kategorisi sunar ve geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
 • ebay.ie: İrlanda'daki ebay sitesi, kullanıcıların ikinci el ürünleri satın alabildiği ve satabildiği bir platformdur.
 • Argos.ie: Bu site, İrlanda'nın önde gelen perakende zincirlerinden biridir ve birçok ürün kategorisi sunar. Elektronik, ev ve bahçe, oyuncak, giyim gibi kategori içermektedir.
 • LittlewoodsIreland.ie: Bu site, İrlanda'da önemli bir perakende zinciridir ve giyim, ev ve bahçe, oyuncak, elektronik gibi kategoriler sunar.
 • HarveyNorman.ie : Bu site, İrlanda'nın önde gelen elektronik, mobilya ve ev eşyası perakendecilerinden biridir.
 • DunnesStores.ie: Dunnes Store, İrlanda'nın önemli bir perakende zinciridir ve giyim, ev ve bahçe, oyuncak, elektronik gibi kategori içermektedir.

Bu siteler sadece birkaç örnektir ve İrlanda'da birçok alışveriş siteleri mevcuttur. Kullanıcıların ihtiyacına göre ürün arayabilirler ve en uygun fiyatları karşılaştırabilirler.

İrlanda'ya nasıl gidilir

İrlanda'ya gitmek için birçok seçenek mevcuttur. En popüler yollar şunlardır:

 • Uçak: İrlanda'nın başkenti Dublin ve başkent dışındaki diğer şehirler havaalanlarına uçak seferleri mevcuttur. İrlanda'ya dünyanın birçok yerinden uçak seferleri mevcut, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'dan çok sayıda direk seferler var.
 • Tren: İrlanda'nın başkenti Dublin ve başkent dışındaki diğer şehirler arasında tren seferleri mevcuttur. Ayrıca İrlanda'ya Eurostar veya diğer Avrupa tren seferleri ile de ulaşabilirsiniz.
 • Otobüs: İrlanda'nın başkenti Dublin ve başkent dışındaki diğer şehirler arasında otobüs seferleri mevcuttur. Ayrıca İrlanda'ya Avrupa'nın birçok ülkesinden otobüs seferleri ile de ulaşabilirsiniz.
 • Araba: İrlanda'ya araba ile gitmek için, ülkenin içine veya Avrupa'nın birçok ülkesinden feribotlar ile gidebilirsiniz.

Gideceğiniz yer ve zaman dilimine göre hangi yolun en uygun olduğunu değerlendirmeniz gerekmektedir. Ayrıca gideceğiniz yer ve zaman dilimine göre uygun biletlere kolayca erişebilirsiniz.

İrlanda gezilecek yerler

 • İrlanda gezilecek yerlerİrlanda, güzel doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri nedeniyle birçok gezilecek yerlere sahiptir. İrlanda'ya gitmek için önerilen bazı yerler şunlardır:
 • Dublin: İrlanda'nın başkenti olan Dublin, tarihi ve kültürel zenginlikleri, güzel restoranları ve barları ile ünlüdür. Trinity College, Dublin Kalesi ve St. Patrick's Cathedral gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz.
 • Cliffs of Moher: Bu güzel kaya yamaçları, İrlanda'nın batı kıyısında yer almaktadır ve Atlantic Okyanusu manzarasını izlemek için mükemmel bir yerdir.
 • Ring of Kerry: Bu yol, İrlanda'nın güzel doğal güzelliklerini keşfetmek için harika bir seçenektir. Yol boyunca güzel manzaralar, kasabalar ve kasabalar görebilirsiniz.
 • Galway: İrlanda'nın batı kıyısında yer alan bu kasaba, güzel restoranları, barları ve müzik etkinlikleri ile ünlüdür. Galway Katedrali ve Eyre Square gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz.
 • The Burren: Bu bölge, İrlanda'nın batı kıyısında yer almaktadır ve benzersiz bir doğal alandır. The Burren, çeşitli bitkiler ve hayvanlar için mükemmel bir yaşam alanıdır.
 • The Giant's Causeway: Bu benzersiz kaya formasyonları, İrlanda'nın kuzey kıyısında yer almaktadır. Bu yer, doğal harikalar ve mitolojik hikayeler ile ünlüdür.
 • The Rock of Cashel: Bu tarihi kalıntı, İrlanda'nın orta kesiminde yer almaktadır ve tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlüdür.

İrlanda müzeleri

İrlanda, tarihi ve kültürel zenginliği nedeniyle birçok müzeye ev sahipliği yapmaktadır. İrlanda'da ziyaret edebileceğiniz bazı önemli müzeler şunlardır:

 • National Museum of Ireland: Bu müze, İrlanda'nın tarihi, arkeolojisi, etnografisi ve sanatı hakkında bilgi sunmaktadır. Dublin'de yer alır.
 • Trinity College Library: Bu kütüphane, Book of Kells ve The Book of Durrow gibi önemli eserleri içermektedir. Dublin'de yer alır.
 • Irish Museum of Modern Art: Bu müze, İrlanda'da modern ve çağdaş sanat eserlerini sergilemektedir. Dublin'de yer alır.
 • The National Gallery of Ireland: Bu müze, İrlanda ve dünya çapında önemli resimleri sergilemektedir. Dublin'de yer alır.
 • The Chester Beatty Library: Bu kütüphane, İslam, Hristiyan ve Yahudi kültürlerine ait önemli kitapları içermektedir. Dublin'de yer alır.
 • The Hunt Museum: Bu müze, İrlanda ve dünya çapında önemli eserleri sergilemektedir. Limerick şehirinde yer alır.
 • The Crawford Art Gallery: Bu müze, İrlanda ve dünya çapında eserleri sergilemektedir. Cork şehirinde yer alır.
 • The National Museum of Country Life: Bu müze, İrlanda köy yaşamını ve kültürünü sergilemektedir. Mayo şehirinde yer alır.

Bu sadece birkaç örnek olarak verilmiştir ve İrlanda'da birçok müze bulunmaktadır. Hangi müzeyi ziyaret etmek istediğinize göre karar verebilirsiniz.

İrlanda hangi dili konuşuyor

İrlanda resmî dil olarak İngilizce konuşulmaktadır. Ancak İrlanda'da ayrıca İrlandaca (Gaelce) adı verilen bir dil de konuşulmaktadır. İrlandaca, İrlanda'da resmî dil olmasa da, ülkenin kültürel ve tarihi bir parçası olarak önemlidir. İrlandaca konuşan kişi sayısı azdır, ancak hala birçok yerde kullanılmaktadır. Özellikle İrlanda'nın batı bölgelerinde, İrlandaca daha yaygın olarak konuşulmaktadır.

İrlanda para birimi

İrlanda'nın para birimi Eurodur. Euro, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ortak kullanılan para birimidir. 1 Euro 100 cent yapmaktadır. Euro, banknotlar ve madeni paralar olarak mevcuttur. Banknotlar €5, €10, €20, €50, €100, €200 ve €500 olarak mevcuttur, madeni paralar ise 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, €1 ve €2 olarak mevcut.

İrlanda nüfusu

İrlanda nüfusu 2021 yılının sonunda yaklaşık 4,9 million kişi idi. İrlanda, dünya genelinde nüfus açısından küçük bir ülke olmasına rağmen, Avrupa Birliği ülkeleri arasında nüfus açısından orta sıralarda yer almaktadır. Nüfus, özellikle Dublin ve başkent dışındaki diğer büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır. Ancak, İrlanda'nın kırsal bölgelerinde de nüfus yoğunluğu vardır. Nüfusun büyük bir kısmı İrlanda doğumlu ve Hristiyan'dır. Ancak İrlanda, son yıllarda yabancı nüfusun artması nedeniyle daha çeşitli bir halk yapısına sahiptir.

İrlanda şehirleri

İrlanda, birçok güzel ve önemli şehirlere ev sahipliği yapmaktadır. İrlanda'da ziyaret edebileceğiniz bazı önemli şehirler şunlardır:

 • Dublin: İrlanda'nın başkenti olan Dublin, tarihi ve kültürel zenginlikleri, güzel restoranları ve barları ile ünlüdür. Trinity College, Dublin Kalesi ve St. Patrick's Cathedral gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz.
 • Cork: İrlanda'nın güney bölgesinde yer alan Cork, güzel restoranları, barları ve sanat galerileri ile ünlüdür. Cork Katedrali ve Cork City Hall gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz.
 • Galway: İrlanda'nın batı kıyısında yer alan Galway, güzel restoranları, barları ve müzik etkinlikleri ile ünlüdür. Galway Katedrali ve Eyre Square gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz.
 • Limerick: Bu şehir, tarihi yapıları ve güzel parkları ile ünlüdür. King John's Castle ve St. Mary's Cathedral gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz.
 • Waterford: İrlanda'nın güneydoğusunda yer alan Waterford, tarihi yapıları, güzel parkları ve sanat galerileri ile ünlüdür. Waterford Katedrali ve Waterford Crystal Visitor Centre gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz.
 • Killarney: İrlanda'nın güney bölgesinde yer alan Killarney, güzel doğası ve tarihi yapıları ile ünlüdür. Muckross House and Gardens ve Ross Castle gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Bu sadece birkaç örnek olarak verilmiştir ve İrlanda'da birçok şehir bulunmaktadır. Hangi şehri ziyaret etmek istediğinize göre karar verebilirsiniz.

İrlanda ünlüleri

İrlanda, birçok ünlü kişiye ev sahipliği yapmıştır. İrlanda'da doğmuş veya İrlanda ile bağlantılı olarak tanınan bazı ünlüler şunlardır:

 • Bono: U2 grubunun solisti olarak ünlü olan Bono, İrlanda doğumlu bir müzisyendir.
 • Colin Farrell: İrlanda doğumlu bir aktördür ve birçok ödül kazanmıştır.
 • Liam Neeson: İrlanda doğumlu bir aktördür ve birçok önemli filmlerde rol almıştır.
 • Saoirse Ronan: İrlanda doğumlu bir aktristir ve birçok önemli filmlerde rol almıştır.
 • Cillian Murphy: İrlanda doğumlu bir aktördür ve birçok önemli filmlerde rol almıştır.
 • Gabriel Byrne: İrlanda doğumlu bir aktördür ve birçok önemli filmlerde rol almıştır.
 • Enya: İrlanda doğumlu bir müzisyendir ve birçok önemli albümler yayınlamıştır.
 • Christy Moore: İrlanda doğumlu bir müzisyendir ve birçok önemli albümler yayınlamıştır.
 • James Joyce: İrlanda doğumlu bir yazar ve "Ulysses" ve "Finnegans Wake" gibi önemli eserlerin yazarıdır.
 • Samuel Beckett: İrlanda doğumlu bir yazar ve "Waiting for Godot" ve "Endgame" gibi önemli eserlerin yazarıdır.

Bu sadece birkaç örnek olarak verilmiştir ve İrlanda'da birçok ünlü kişi bulunmaktadır.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler