Eduvit

Burs Bulma Klavuzu


Burs Nedir

Burs nedir sorusu daha çok öğretim kurumlarında eğitim alacak öğrenciler tarafından sorulur. Resmi ya da özel kurum ve kuruluşların ihtiyaç sahibi olan kişilere, geri dönüş beklemeden verdiği maddi destektir.
Burs tanımı incelendiği zaman görülen maddi yardım özellikle öğrencilere verilir. Resmi ve özel kurumların burs verme gibi bir zorunluluğu yoktur. Gerçek ya da tüzel kişilerin isteği doğrultusunda verilen yardımlardır.

Kelime anlamı ve kökeni olarak araştırma yapıldığı zaman TDK kaynaklarına göz atılır. Türk Dil Kurumu’na göre farklı anlamları olan kelime, Türkçe’de tek başına veya cümle içinde kullanıma uygundur.
Türkçe dilinde sık şekilde kullanılan burs kelimesi, Fransızca kökenlidir. Burs TDK anlamlarından biri; öğrencinin eğitim aldığı devlet ya da özel kuruluşlarda, öğrenimini devam ettirebilmesi ya da bilgisini artırması için aylık olarak ödenen paradır.

Türk Dil Kurumu anlamlarından biri de; bir amaç için verilen para ve malın geliridir. Kelime olarak burs anlamı farklı şekillerde kullanılabilse de genellikle öğrencilerin eğitimini devam ettirebilmesi için sağlanan maddi destektir.

Burslar Kimlere Verilir?

Burs kimlere verilir hakkında burs veren kurum ve kuruşlar üzerinden araştırma yapılabilir. Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilen eğitim burslarının şartları değişiklik gösterir. Eğitim ve öğretim hayatı boyunca öğrenciler farklı dönemlerde burs alabilir. Ortaokul öğrencisinin burs alması mümkündür, aynı şekilde yükseköğretim kurumunda eğitim alan bir öğrenci de burs alabilir. Kimler burs alabilir konusunda öğrencilerin neye göre burs aldığı hakkında bilgi sahibi olunur. Öğrencinin burs almaya hak kazanması için bazı sınavlara girmesi gerekebilir. Sınav sonucuna göre öğrencilere eğitim bursu verilir, özel kurum veya kuruluşlarda eğitim alabilmek için ödenen tutarlardan düşülecek oranlar belirlenir.

Üniversite sınav puanına göre özel ya da vakıf üniversitelerine burslu şekilde kayıt yaptırmak da mümkündür. Sınavda gösterdiği başarıya göre burs alacak kimseler azami eğitim süreleri boyunca burstan faydalanır. Öğrencinin eğitimini aksatacak maddi konuların önüne geçmek için verilen burslar için genellikle sınav şartı bulunmaz. Sınav var ise alınan puan, kişinin maddi geliri, gösterdiği üstün başarı ve gelecekte umut vadeden bir öğrenci olması gibi durumlar burs alınmasına katkıda bulunur. Burs özellikleri değişiklik gösterebilir, genellikle burs olarak verilen para aylık olarak yatırılır. Öğrencilere burs veren kurum ve kuruluşlar, burs alma şartları konusunda kendi koşullarını belirleyebilir.Burs Veren Kurumlar

Lise eğitimini tamamladıktan sonra yükseköğretim kurumlarında eğitim görmeye başlayan kişiler için birçok burs fırsatı sunulur. Burs almak isteyen öğrenciler, farklı kurumlara başvuruda bulunabilir. Farklı bir şehirde bireysel olarak yaşamaya başlayan öğrenciler, maddi bir destek alarak daha konforlu şekilde eğitim hayatlarına devam eder.

Burs veren kurumlar sayıca fazladır, kurumların sundukları imkanlar arasında farklılıklar bulunur. Yıl içinde burs verilen ay sayısı, aylık burs miktarı ve koşulları gibi bir çok husus bulunur. Kurum öğrenciye destek olmak için kendi inisiyatifini kullanabilir. Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim alacak olan öğrenciler için çeşitli burs seçenekleri bulunur.

Geleceğin parlayan yıldızları olan öğrencilerin eğitimi konusunda her konuda yardımcı olmaya hazır olan kurumlar farklı burs imkanları sağlar. Eğitim dönemleri başlamadan ve başladığı ilk zamanlarda burs başvuruları açılır, öğrencilerin bu tarihleri yakından takip etmesi gerekir. Burs veren kurumlar listesi şu şekildedir;


Üniversite Bursları Nedir?

Üniversite bursları yükseköğretim kurumlarında eğitim görmeye başlayacak kişilerin, eğitim hayatlarını maddi olarak desteklemek amacı ile verilir. Devlet ya da özel kurumlar öğrenciler için burs imkanları sunar. Kurum ve kuruluşların burs verme zorunluluğu olmadığı için her kurumda burs imkanı bulunmaz. Üniversitelerin verdikleri burs desteği için genellikle öğrencilerin üniversite sınavında elde ettikleri başarı değerlendirilir. Belli bir alt taban koyulan burs koşullarına uyan öğrenciler için burs fırsatı sunulur.

Üniversite bursu alacak kişiler arasında değerlendirme yapılırken genellikle öğrencilerin maddi durumları değerlendirilmez. Sınav sonuçları üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu burs alınabilir. Bazı kurumlar, öğrencilerin öncelikli olması için şartlar sunar. Uygun koşulları sağlayan öğrenciler burs almaya hak kazanır. Burs kazanan öğrencilerin, azami eğitim süreli dolana kadar burs devam eder.
Bursun kesilmemesi için belli bir genel ortalama şartı sunulabilir.

Üniversite Bursları Nasıl Alınır?

Yükseköğretim kurumunda eğitim alacak öğrenci üniversite bursu almak için; üniversite sınavında belli bir başarı göstermelidir. Üniversiteler, başarılı öğrencileri kurumlarına çekmek için burs imkanları sunar.
Burs veren üniversiteler, çoğunluklu olarak vakıf üniversiteleridir. Başarı bursu veren bazı devlet üniversiteleri de bulunur. Burs veren üniversite koşullarını kendisi belirleyebilir.
Herhangi bir ortak noktada buluşmak zorunda değildir. Bazı üniversiteler, sıralamada ilk bin içinde yer alan öğrenciye burs verirken bazı üniversiteler sıralamasına uygun olarak burs imkanı sunar.

Üniversite bursu almak için gerekli olan en temel koşul; burs veren üniversitenin öğrencisi olmak. Üniversite tercihi yapmadan önce okulların burs imkanları değerlendirilmelidir.

Tercih döneminde hazırlanan liste, burs durumuna göre değerlendirilebilir. Milli sporcu ya da şehit çocuğu olan öğrencilere, bazı üniversiteler öncelik tanır. Üniversite genelinde burs araştırılması yapılması daha detaylı bilgi sahibi olunmasını sağlar.

Hangi Üniversiteler Burs Verir?

Üniversite tercihi yaparken öğrenciler, kampüs, akademik kadro, kampüs içinde öğrenciye sunulan imkanlar gibi birçok konu hakkında araştırma yapar. Eğitimi güçlendirecek olan hususları değerlendirdikten sonra ekonomik olarak destek olacak burslar hakkında da araştırma yapılmalıdır. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerine kıyasla daha çok burs verir. Nakit para olarak sağlanan burs desteği, öğrenciler için oldukça yeterli miktardadır. Her üniversite için aynı durum söz konusu değildir. Bir üniversite aylık burs ve yurt imkanı sunarken, başka bir üniversite sadece eğitim dönemi indirimi ve kitap bursu verebilir.

Öğrencilerin burs imkanları dikkatli şekilde incelemesi gerekir. Bazı üniversiteler, okulun yurdunda ücretsiz şekilde konaklama imkanı sunarken aynı zamanda yurtta kalmak istemeyen kişiler için ayrıca nakit para desteğinde bulunur. Burs veren üniversiteler öğrencinin üniversite sınavında gösterdiği başarıya göre burs imkanı sunar. Yıl içinde burs alınan ay genellikle eğitim görülen ayları kapsar.
Ücretsiz şekilde konaklama imkanı, okulun sosyal imkanlarından faydalanma, yemek bursu gibi farklı burs seçenekleri bulunur. Burs veren üniversiteler şu şekilde sıralanabilir;Devlet üniversiteleri incelendiği zaman aylık olarak burs imkanı oldukça azdır. Üniversite sınavında başarı gösteren öğrenciler, eğitim aldıkları üniversitenin farklı burs imkanlarından faydalanabilir.
Okulun yurt ya da yemekhanesi gibi hizmetlerden ücretsiz şekilde faydalanabilir. Okulların kendi web siteleri üzerinden bu tarz detaylara erişilebilir.

Üniversitelerden Burs Nasıl Alınır?

Üniversiteler burs imkanlarını genellikle öğrencinin başarı sırasına veya tercih listesinde okulun yer aldığı sıraya göre sunar. Üniversiteler, kısmi çalışma programları sayesinde maddi olarak iyi bir duruma sahip olmayan öğrencilere iş imkanı sunar.
Üniversite içinde bulunan fakültelerde yarı zamanlı şekilde çalışmak mümkündür. Öğrenciler için hazırlanan bu program, burs imkanları dışındadır. Yemek ve ulaşım gibi daha küçük maliyetlere sahip olan burslar, genellikle her üniversitede bulunur.
Yemekhane bursları için dönem başında öğrenci işleri üzerinden başvuru yapılır. Öğrencilerin bu duyuruları okul sayfasından takip etmesi gerekir. Her öğrenci yemek bursuna başvuruda bulunabilir.
Üniversiteden burs almak isteyen öğrenciler, tercih listesinde ilk sıraya burs veren üniversiteyi yazmak zorunda kalabilir. Üniversite sınavından alınan puanların dışında sıralamadaki yere de önem verilir. Tercih döneminden önce üniversiteler hakkında iyi bir araştırma yapmak oldukça faydalıdır.

Üniversite Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Üniversite kapsamında verilen eğitim bursları için başvuru işlemleri bulunmaz. Burs imkanı sunan okulun koşullarına uyan öğrenciler, kayıtlarını tamamladıktan sonra burs haklarını elde eder. Sınav puanı, okulun belirttiği alt tabanın üzerinde olan kişiler, tercih listelerinde okula yer verir. Aylık olarak verilen burs desteği içinde yemekhane gibi ekstra desteklerden bahsedilmiyor ise; öğrenci dönem başınca kendisi başvuruda bulunabilir. Başvuru işlemleri için okulun istediği belge ya da bilgiler yeterli olur. Üniversite burs başvurusu yapacak öğrenciler, devlet ya da özel kurum ve kuruluşların sundukları koşulları sağlamalıdır. Burs imkanı sunan kurum, öğrencide aradıkları özellikleri belirleyebilir. Sadece üniversite sınavı değil aynı şekilde lise diploma puanını da isteyebilir. Burs fırsatı sunan kişilerin belirlediği koşulları sağlayan kişiler, belirtilen tarihlerde gerekli bilgi ve belgeleri iletmelidir. Bazı kurumlar, burs başvurusunda bulunan kişiler ile mülakat talep eder. Karşılıklı olarak iletişim halinde geçen mülakatın ardından kişiye burs verilip verilmeyeceğine karar verilir.

Üniversite Burslarını Kimler Alabilir?

Üniversite burslarından faydalanmak isteyen kişiler, burs imkanı sunan kurumun öğrencisi olmak zorundadır. Koşulları sağlayan öğrencinin başka bir kurumda öğrenci olması durumunda herhangi bir imkandan faydalanması söz konusu değildir.
Üniversiteler, burs desteğini sunarken; başarılı öğrencilerin daha parlak geleceklere sahip olmasını desteklemektir. Potansiyele sahip olan öğrencileri, aynı zamanda okul bünyesine dahil etmek için sunulan fırsatlardır.

Üniversite burslarını alacaklar maddi olarak belli bir standarttın altında veya üstünde olmasına gerek yoktur. Söz konusu gösterilen başarıdır, üniversite sınavında alan üzerinde elde edilen başarıya göre burs imkanları farklılık gösterir.
Kurum ve kuruluşlardan alınacak olan burslar için maddi değerlendirmeler söz konusu olabilir. Özellikle özel kurumlar tarafından sunulan burslar, gelecekte bünyesinde çalışacak olan geleceği parlak öğrenciler yetiştirmektir. Milli sporcu olan öğrenciler, üniversite burslarında öncelikli olarak adlandırılan grup arasında yer alır. Engelli ya da şehit çocuğu olan öğrenciler için bazı öncelikler tanınır.
Burs imkanları, özel durumu olan öğrenciler için ayrı olarak sunulur.

Devlet Kurumları Bursları Nedir?Devlet kurumları tarafından üniversite öğrencilerine sunulan burs imkanları arasında en çok bilinen ve talep gören KYK bursu devletin geri ödemesiz şekilde öğrencilere sunduğu bir destektir.
Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin çoğu farklı şehirlerden gelir. Bireysel olarak yaşamak zorunda kalan öğrenciler için burs oldukça büyük bir fırsattır. Devlete bağlı olarak hizmet veren belediyeler, bulundukları şehirde yer alan üniversitelerde öğrenci olan kişilere maddi destek sağlar.
Belediyeler burs imkanları ile şehirde bulunan öğrencilerin daha iyi imkanlara sahip olmasına yardım eder.

Devlet kurumlarından burs nasıl alınır sorusu öğrenciler tarafından merak edilir. Yükseköğretim kurumlarında eğitime başlayan öğrenciler, ilk dönemin başında KYK burs başvurusu için gerekli olan bilgileri internet üzerinden tamamlar.
Kısa süre içinde KYK burs sonuçları açıklanır. Oldukça fazla sayıda öğrenciye burs verilir. Geri ödemesiz şekilde eğitim hayatı boyunca öğrencilere maddi destek sağlanır. E-devlet burs sorgulama menüsü üzerinden kişiler, kendilerine burs çıkıp çıkmadığını kontrol edebilir.
Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, kredi şeklinde bir maddi destek alabilir. Burs kredi sonuçları ardından kişiler, azami eğitim süreleri boyunca aylık olarak para alır. Burs sorgulama sayesinde öğrenciler, düzenli olarak aldıkları parayı görebilir.
Burs başvurusu yapan öğrencilerin sayısı oldukça fazladır. Her ne kadar çok fazla sayıda öğrenciye KYK tarafından burs verilse de belli bir sayısı vardır.

KYK burs lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenciler tarafından alınabilir. Burs alamayan öğrenciler, aynı miktarda parayı geri ödemeli şekilde alabilir. Kredi alan öğrenciler, KYK borç ödemelerine eğitimleri bittikten sonra başlar.
KYK burs başvurusu ne zaman olur konusu hakkında tek bir tarih söylemek mümkün değildir. Eğitim öğretim yılı başladığı zaman resmi olarak tarihler açıklanır.

KYK burs başvuru sonuçları açıklanmadan önce yapılan değerlendirmelerde, koşullara uyan öğrenciler burs almaya hak kazanır. KYK burs ne zaman açıklanacak hakkında öğrenciler oldukça sabırsızdır.
Heyecanlı bekleyiş çok uzun sürmez, kısa süre içinde açıklanır. KYK burs zammı her sene enflasyon oranlarına göre belirlenir ve Ocak ayında artan fiyat üzerinden alınır.


Özel Vakıflar Burslar

Özel vakıflar tarafından sunulan imkanlar hakkında merak edilen birçok soru bulunur. Özel vakıf bursu öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamaları için yapılan desteklerdir. Geri ödemesiz şekilde öğrencilere verilen burslar, enflasyon oranları ile doğru orantıya sahiptir. Nakit, fatura yardımı, kira yardımı, kitap yardımı ve ulaşım gibi çeşitli konularda özel vakıf bursları söz konusudur. Öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca aylık olarak yaklaşık 650 ile 1000 lira arasında değişen nakit destekleri almasını sağlayan kurumlardır. Burs miktarları farklılık gösterebilir, küçük vakıflar daha az miktarlarda yardım yapabilir. Öğrencilere burs veren bazı vakıflar şunlardır; TEV, TÜBİTAK, Galatasaray Eğitim Vakfı, Tekfen Vakfı, Sabancı Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı ve TOG gibi birçok vakıf bulunur. Özel vakıf başvurusu her eğitim yılı başında belirlenen tarihler arasında olur.

Bireylerin Verdiği Burslar

Üniversite öğrencileri için bireylerin verdiği burslar bulunur. Kurum ve kuruluşlar dışında bireysel olarak sunulan burs imkanlarıdır. Ekonomik olarak iyi bir gelire sahip olan insanlar, öğrenciler için burs sağlar.
Zengin iş adamları, ünlü sanatçılar, sporcular ve hayırseverler eğitim için desteklerde bulunur. Daha çok sosyal yardım şeklinde ilerleyen bir durumdur. Öğrencilere yardım etmek isteyen kişiler, kişisel olarak da araştırma yapabilir.

İnternet gibi ortamlarda bireylerden burs bulmak mümkündür. Burs veren iş adamları kendi çevreleri sayesinde bazı araştırmalar yapabilir, bu sayede ihtiyacı olan ya da başarılı olan öğrencilere maddi yardımda bulunur. Toplum tarafından bilinen kişilerin sağladıkları burslar için öğrenciler, direkt olarak iletişim kurmayı deneyebilir. Burs yardımı yapan kişiler, bireysel olarak belirledikleri koşulları açıklar.
Bireysel burs bulmak için internet kanallarını kullanmak en pratik yöntemlerden biridir. Belediyeler sayesinde burs imkanı sunan kişilere ulaşmak da mümkündür. Öğrencilerin eğitim hayatlarında herhangi bir zorluk çekmemesi için sunulan maddi destekler, öğrenciler için oldukça faydalıdır.