Eduvit
Dünya
Sıralaması
#0
Tanıtım Videosu
Üniversite Konumu
Gaziantep / Türkiye
Sayılarla
Öğrenci sayısı 51.793 +
Ulusal öğrenci sayısı 3.714 +
Akademik personel sayısı 1.745 +
Üniversite türü Devlet Üniversitesi
Kuruluş yılı 1987
Rektör Dr. Arif Özaydın
Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal medya hesapları

Gaziantep Üniversitesi hakkında

Genel Bakış Gaziantep, Güneydoğu Türkiye'nin batısındaki en büyük ticaret ve sanayi merkezidir. Kültürel ve sosyo-ekonomik olarak bölgenin en gelişmiş şehridir. Gaziantep Üniversitesi, 27 Haziran 1987'de bir devlet üniversitesi olarak kuruldu, ancak kampüste yüksek öğrenim, enstitünün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir uzantı kampüsü olduğu 1973 gibi erken bir tarihte başladı. Ana yerleşke, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Araban'a komşu il ve ilçelerde yer alan uzantı kampüsleri ile Gaziantep'te bulunmaktadır.

Hedefler Gaziantep Üniversitesi, öğrencilerini her zaman aydın, araştırmacı, bilime yatkın, iyi karakterli mezunlar olarak yetiştirmeye çalışmıştır. Üniversitenin ana hedefleri şunlardır:


 • - Kültürel, bilimsel, teknik, tıbbi ve mesleki eğitim ve öğretim,

 • - Temel ve uygulamalı araştırma,

 • - Toplumsal konulara, sorumluluklara ve etik değerlere ilişkin bakış açılarının geliştirilmesi,

 • -Benzer kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde teknik, bilimsel ve kültürel alışverişler,

 • - Avrupa Yükseköğretim Alanı başta olmak üzere, hızla değişen toplumumuza ve genel olarak dünyaya profesyonel uyum,

 • - Türkiye'nin kalkınmasına katkı.


Yönetim Gaziantep Üniversitesi, Türkiye'deki diğer üniversitelerle aynı yasalara tabi bir devlet üniversitesi kurumudur. Esas olarak TBMM tarafından tahsis edilen devlet fonları ile desteklenmektedir. Üniversitenin yönetimi Yükseköğretim Kanununa göre yürütülür. Üniversitenin resmi başkanı Rektördür. Rektör, yükseköğretim üst yönetim organlarının kararlarını uygular, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlar ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. Üniversite Senatosu, üniversite düzeyindeki en üst akademik organdır ve Üniversite'nin akademik faaliyetlerini koordine etmekten sorumludur.


Dernekler ve Akreditasyon Gaziantep Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin bireysel tam üyesidir. 2003-2004 akademik yılında öğrenci değişimi için bir Erasmus Pilot Projesi yürütülmüştür. Üniversite, Avrupa Komisyonu tarafından 2004/2005-2006/2007 dönemi için Erasmus Üniversite Beyannamesi ve 2005/2006-2007/2008 dönemi için DS Etiketi ile ödüllendirilmiştir.


Parlayan Yıldız Gaziantep Üniversitesi sloganı

Akademik Birimler

Gaziantep Üniversitesi'ne ait kampüsleri, fakülteleri enstitüleri ve meslek yüksek okullarını aşağıdan inceleyebilirsiniz


 • Mühendi̇sli̇k
 • Tip
 • Fen-edebi̇yat
 • İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler
 • Gazi̇antep Eği̇ti̇m
 • Di̇ş Heki̇mli̇ği̇
 • Mi̇marlik
 • İslahi̇ye İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler
 • Güzel Sanatlar
 • Sağlik Bi̇li̇mleri̇
 • Ni̇zi̇p Eği̇ti̇m
 • Hukuk
 • İlahi̇yat
 • İleti̇şi̇m
 • Havacilik Ve Uzay Bi̇li̇mleri̇
 • Turi̇zm
 • Afri̇n Eği̇ti̇m (Suri̇ye)
 • Azez İslami̇ İli̇mler (Suri̇ye)
 • El-bab İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler (Suri̇ye)
 • Spor Bi̇li̇mleri̇
 • Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü
 • Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü
 • Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü
 • Eği̇ti̇m Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü
 • Göç Ensti̇tüsü
 • Türk Musiki̇si̇ Devlet Konservatuari
 • Yabanci Di̇ller
 • Tekni̇k Bi̇li̇mler
 • Sosyal Bi̇li̇mler
 • Ni̇zi̇p
 • Sağlik Hi̇zmetleri̇
 • Turi̇zm Ve Otelci̇li̇k
 • Oğuzeli̇
 • Naci̇ Topçuoğlu
 • Nurdaği
 • İslahi̇ye
 • Araban
 • Cerablus (Suri̇ye)

EECA Üniversite Sıralaması

Gaziantep Üniversitesi'ne ait üniversite bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.


❤️ üniversiteyi paylaşabilirsin

Benzer Üniversiteler

Gaziantep Üniversitesi'ne ait üniversite bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.