Eduvit
Dünya
Sıralaması
#0
Tanıtım Videosu
Üniversite Konumu
Eskişehir / Türkiye
Sayılarla
Öğrenci sayısı 13.761 +
Ulusal öğrenci sayısı 0 +
Akademik personel sayısı 1.566 +
Üniversite türü Devlet Üniversitesi
Kuruluş yılı 2018
Rektör Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal medya hesapları

Eskişehir Teknik Üniversitesi hakkında

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2018 yılında bazı fakültelerin Anadolu Üniversitesi'nden ayrılmasıyla kurulmuştur. Kuruluş tarihi itibariyle yeni bir üniversite gibi görünse de 50 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahiptir. 5 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve araştırma ve eğitim tesislerine hizmet veren 3 enstitü ile kampüs. Araştırma ve eğitim için 700 yüzden fazla akademik personel hizmet vermektedir. Ayrıca 450'si uluslararası, 3000'i lisansüstü olmak üzere 13 bin civarında öğrencisi bulunmaktadır. Üniversitenin vizyonu, değer yaratarak değişim ve dönüşümün öncüsü olmaktır. Araştırmayla ilgili üniversite politikalarından bazıları şunlardır: (i) etkileşimli bir araştırma geliştirmek ve uygulamak, araştırma sürecinin tüm bileşenlerini içeren çıktı ve etki odaklı araştırma yönetimi ekosistemi ve (ii) iş ve uluslararası işbirliği odaklı araştırma yapmak ve değer yaratan araştırma çıktıları üretmek. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye'nin en zengin araştırma tesislerinden birine sahiptir ve bu tesisleri Estekiz platformu üzerinden iç ve dış kullanıcılara açmaktadır. Ayrıca, bazı tesislerin benzersiz ekipmanları vardır. Bu nedenle, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin temel araştırma amacı, çıktı ve etki odaklı işbirliği ağları geliştirerek ve iç proje destekleriyle katalize edilen dış projelerin sayısını ve bütçesini artırarak araştırma unsurlarını harekete geçirmek ve değer yaratan araştırma çıktıları üretmektir. Üniversitenin araştırma bütçesi yılda yaklaşık 2 milyon Euro'dur. İç projeler, lise/lisans/yüksek lisans/lisansüstü öğrencilerinden mezunlara ve emekli akademik personele kadar tüm araştırma paydaşlarını kapsar. Ayrıca, üniversite akademisyenlerine ait 20'den fazla yan şirket bulunmaktadır. Araştırmalarını üniversite tesislerinde yürütmek için üniversite imkanlarını kullanmak üzere gelirlerinin belirli bir yüzdesini üniversiteye paylaşırlar. 


Aşağıdaki konular EsTU'da önde gelen araştırma konularıdır: Raylı Sistemler, Uçak Bileşenleri, Seramik ve Kompozitler, Katı Hal Fiziği, Parçacık ve Nükleer Fizik, Enerji Depolama ve Hidrojen ve Yakıt Pilleri. Son birkaç yılda dış projelerin sayısını ve bütçesini artırmak için harcanan büyük çabalarla EsTÜ, TÜBİTAK araştırma projeleri (2209 lisans öğrenci projesi, 2244 Endüstri Doktora programı gibi) için en başarılı üniversitelerden biri oldu. D. programları ve 1001 ana araştırma projesi) Türk üniversiteleri arasında. Eskişehir Teknik Üniversitesi aynı zamanda 1004 kodlu mükemmeliyet merkezi desteği TUBİTAK projelerinden ikisinin ortağıdır. Bundan sonra araştırma çabaları uluslararası projelere yönlendirilecektir. Öte yandan, EsTU yeni bir üniversite olduğu için dünya üniversite sıralamalarında gösterilmemektedir çünkü sıralamalar genellikle son 5-7 yıllık belgelere dayanmaktadır. Ancak Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Üniversiteleri arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralama Endeksi'nde 19. sırada yer aldı. Ancak nitel ve nicel araştırma çıktıları yıldan yıla artmaktadır. SciVal anketine göre, 2021'de %97,7 ile Q1 to Q3 dergi çeyreği yüzdesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. programları ve 1001 ana araştırma projesi) Türk üniversiteleri arasında. Eskişehir Teknik Üniversitesi aynı zamanda 1004 kodlu mükemmeliyet merkezi desteği TUBİTAK projelerinden ikisinin ortağıdır. Bundan sonra araştırma çabaları uluslararası projelere yönlendirilecektir. Öte yandan, EsTU yeni bir üniversite olduğu için dünya üniversite sıralamalarında gösterilmemektedir çünkü sıralamalar genellikle son 5-7 yıllık belgelere dayanmaktadır. Ancak Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Üniversiteleri arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralama Endeksi'nde 19. sırada yer aldı. Ancak nitel ve nicel araştırma çıktıları yıldan yıla artmaktadır. SciVal anketine göre, 2021'de %97,7 ile Q1 to Q3 dergi çeyreği yüzdesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. programları ve 1001 ana araştırma projesi) Türk üniversiteleri arasında. 


Eskişehir Teknik Üniversitesi aynı zamanda 1004 kodlu mükemmeliyet merkezi desteği TUBİTAK projelerinden ikisinin ortağıdır. Bundan sonra araştırma çabaları uluslararası projelere yönlendirilecektir. Öte yandan, EsTU yeni bir üniversite olduğu için dünya üniversite sıralamalarında gösterilmemektedir çünkü sıralamalar genellikle son 5-7 yıllık belgelere dayanmaktadır. Ancak Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Üniversiteleri arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralama Endeksi'nde 19. sırada yer aldı. Ancak nitel ve nicel araştırma çıktıları yıldan yıla artmaktadır. SciVal anketine göre, 2021'de %97,7 ile Q1 to Q3 dergi çeyreği yüzdesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi aynı zamanda 1004 kodlu mükemmeliyet merkezi desteği TUBİTAK projelerinden ikisinin ortağıdır. Bundan sonra araştırma çabaları uluslararası projelere yönelik olacaktır. Öte yandan, EsTU yeni bir üniversite olduğu için dünya üniversite sıralamalarında gösterilmemektedir çünkü sıralamalar genellikle son 5-7 yıllık belgelere dayanmaktadır. Ancak Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Üniversiteleri arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralama Endeksi'nde 19. sırada yer aldı. Ancak nitel ve nicel araştırma çıktıları yıldan yıla artmaktadır. SciVal anketine göre, 2021'de %97,7 ile Q1 to Q3 dergi çeyreği yüzdesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi aynı zamanda 1004 kodlu mükemmeliyet merkezi desteği TUBİTAK projelerinden ikisinin ortağıdır. Bundan sonra araştırma çabaları uluslararası projelere yönelik olacaktır. Öte yandan, EsTU yeni bir üniversite olduğu için dünya üniversite sıralamalarında gösterilmemektedir çünkü sıralamalar genellikle son 5-7 yıllık belgelere dayanmaktadır. 


Ancak Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Üniversiteleri arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralama Endeksi'nde 19. sırada yer aldı. Ancak nitel ve nicel araştırma çıktıları yıldan yıla artmaktadır. SciVal anketine göre, 2021'de %97,7 ile Q1 to Q3 dergi çeyreği yüzdesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Öte yandan, EsTU yeni bir üniversite olduğu için dünya üniversite sıralamalarında gösterilmemektedir çünkü sıralamalar genellikle son 5-7 yıllık belgelere dayanmaktadır. Ancak Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Üniversiteleri arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralama Endeksi'nde 19. sırada yer aldı. Ancak nitel ve nicel araştırma çıktıları yıldan yıla artmaktadır. SciVal anketine göre, 2021'de %97,7 ile Q1 to Q3 dergi çeyreği yüzdesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Öte yandan, EsTU yeni bir üniversite olduğu için dünya üniversite sıralamalarında gösterilmemektedir çünkü sıralamalar genellikle son 5-7 yıllık belgelere dayanmaktadır. Ancak Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Üniversiteleri arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralama Endeksi'nde 19. sırada yer aldı. Ancak nitel ve nicel araştırma çıktıları yıldan yıla artmaktadır. 


SciVal anketine göre, 2021'de %97,7 ile Q1 to Q3 dergi çeyreği yüzdesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Üniversiteleri Arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralama Endeksi'nde 19. sırada yer aldı. Ancak nitel ve nicel araştırma çıktıları yıldan yıla artmaktadır. SciVal anketine göre, 2021'de %97,7 ile Q1 to Q3 dergi çeyreği yüzdesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türk Üniversiteleri Arasında Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Sıralama Endeksi'nde 19. sırada yer aldı. Ancak nitel ve nicel araştırma çıktıları yıldan yıla artmaktadır. SciVal anketine göre, 2021'de %97,7 ile Q1 to Q3 dergi çeyreği yüzdesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. 

Gelecek için inovasyon Eskişehir Teknik Üniversitesi sloganı

Akademik Birimler

Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne ait kampüsleri, fakülteleri enstitüleri ve meslek yüksek okullarını aşağıdan inceleyebilirsiniz


 • Fen Fakültesi
 • Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü
 • Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Porsuk Meslek Yüksekokulu
 • Ulaştırma Meslek Yüksekokulu

EECA Üniversite Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne ait üniversite bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.


❤️ üniversiteyi paylaşabilirsin

Benzer Üniversiteler

Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne ait üniversite bölümlerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.