Eduvit

Türk Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Nedir

2023-01-08 20:02:44

Türk ceza hukuku, Türkiye'de suçların tanımını, cezalarını ve bu suçların yargılanmasını düzenleyen hukuk dalıdır. Türk ceza hukuku, Türkiye Anayasası ve diğer yasalar çerçevesinde uygulanır. Türk ceza hukuku, özellikle suçların önlenmesine, cezalandırılmasına ve suçluların tekrar suç işleme olasılığını azaltmaya yöneliktir.

Ceza yargılaması ise, Türk ceza hukuku çerçevesinde suçların yargılanmasını düzenleyen yargı sürecidir. Ceza yargılaması, suç işleme sürecinden itibaren başlar ve suçun işlendiğine dair delillerin toplanması, suçluya karşı açılan davaya ilişkin yargılama ve cezalandırma sürecini içerir. Ceza yargılaması, Türkiye'de adliye mahkemelerinde yapılır ve Türk Anayasası ve diğer yasalar çerçevesinde uygulanır.

❤️ paylaşabilirsin