Toplam Öz Sermaye Nedir? / Nasıl Hesaplanır? - Eduvit
Eduvit

Toplam Öz Sermaye Nedir? / Nasıl Hesaplanır?

2023-01-03 21:01:49

Toplam öz sermaye, bir şirketin varlıklarının tüm borçlarından çıkarılmasıyla kalan kısmıdır. Şirketin öz sermayesi, şirketin net değerini gösterir ve sahiplerin şirkete yatırdıkları veya şirketin kârından elde ettikleri parayı temsil eder.

Toplam öz sermaye hesaplaması aşağıdaki gibi yapılır:


Toplam öz sermaye = Varlıklar - Borçlar


Burada, "varlıklar" şirketin sahip olduğu tüm mal, hak ve alacakları temsil ederken, "borçlar" şirketin tüm borçlarını ifade eder. Borçlar, kısa vadeli borçlar (örneğin banka kredileri) ve uzun vadeli borçlar (örneğin tahvil veya borç senetleri gibi) gibi farklı türlerde olabilir.

Toplam öz sermaye, şirketin finansal durumunu analiz etmek ve şirketin sahiplerine ne kadar kâr getirdiğini veya kaybettirdiğini anlamak için önemli bir göstergedir. Toplam öz sermaye, şirketin yöneticileri ve yatırımcılar tarafından yakından izlenir ve şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve büyüme potansiyeli hakkında fikir verir.

Toplam Öz Sermaye Nasıl Bulunur

Toplam öz sermaye hesaplaması, şirketin finansal tablolarından (bilanço tablosu) yapılır. Bilanço tablosu, bir şirketin varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini gösterir. İşte, toplam öz sermaye hesaplaması için yapmanız gereken adımlar:


  • Bilanço tablosunu bulun: Şirketin bilanço tablosu, genellikle şirketin finansal raporlarında veya web sitesinde yayınlanır.
  • Varlıkların toplamını bulun: Bilanço tablosunda yer alan "varlıklar" kısmındaki tüm kalemlerin değerini toplayın. Bu kalemler arasında şirketin nakit varlıkları, alacakları, stokları, gayrimenkulleri, makine ve teçhizatları gibi unsurlar yer alabilir.
  • Borçların toplamını bulun: Bilanço tablosunda yer alan "borçlar" kısmındaki tüm kalemlerin değerini toplayın. Bu kalemler arasında şirketin kısa vadeli ve uzun vadeli borçları yer alabilir.
  • Toplam öz sermaye hesaplaması: Varlıkların toplamından borçların toplamını çıkarın. Elde edilen sonuç, şirketin toplam öz sermayesi olacaktır.


Toplam öz sermaye hesaplaması, bir şirketin finansal durumunu analiz etmek için önemli bir göstergedir. Şirketin sahipleri ve yöneticileri, şirketin öz sermayesi ile ilgili düzenli olarak raporlama yaparlar ve yatırımcılar, şirketin öz sermayesi hakkında bilgi edinerek yatırım kararlarını verirler.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler