Toplam Olasılık Formülü - Eduvit
Eduvit

Toplam Olasılık Formülü

2023-01-09 23:29:56

Toplam olasılık formülü olasılık kuramı içinde kullanılır ve bir olayın gerçekleşme olasılığını birkaç farklı olayın gerçekleşmesi halinde ifade eder. Formül, "Toplam olasılık kuramı" olarak da bilinir. Formül aşağıdaki gibidir:


P(A) = Σ P(Ai) , i = 1, 2, ..., n


burada,

  • P(A) : Olay A gerçekleşme olasılığı
  • P(Ai) : Olay Ai gerçekleşme olasılığı
  • i: Olayların bir listesinde i ile gösterilen index
  • n : Olayların sayısı


Toplam olasılık formülü, tüm olası olayların gerçekleşme olasılıklarının toplamını ifade eder. Bu formül, A olayının gerçekleşmesi için gerekli olan tüm olası alt olayların gerçekleşme olasılıklarının toplamıdır.


Formül genellikle olasılık teorisi ve istatistikte kullanılır. Örneğin, bir tahmin oyununda bir kuponun kazanma olasılığını hesaplamak için kuponun her biletle kazanma olasılığının toplamı kullanılabilir. Aynı şekilde bir raslantısal değişkenin belli bir değer alma olasılığını hesaplamak için de kullanılabilir.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler