Thales Kimdir / Thales'in Hayatı ve Teoremleri - Eduvit
Eduvit

Thales Kimdir / Thales'in Hayatı ve Teoremleri

2023-02-13 18:59:04

İlk Filozof Thales

Thales Miletoslu olarak da bilinen Thales, Antik Yunan düşünürlerinden biridir. MÖ 624 ile 546 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Felsefe, matematik, astronomi ve mühendislik alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Ayrıca suyun ilk madde olduğuna inanarak doğa felsefesi alanında da önemli bir figür olarak kabul edilir. Thales, matematikte geometrinin temelini attı ve geometrik şekillerin özellikleri üzerine çalıştı. Ayrıca güneş ve ay tutulmalarını önceden tahmin edebilen ilk kişi olarak da bilinir. Elektrik yüklenmeleriyle ilgili bazı deneyler yapmış ve manyetizma hakkında da görüşleri vardı.

Thales ayrıca, insanların doğal felaketleri önceden tahmin etmelerine yardımcı olacak bir yöntem olarak astroloji alanında da çalışmalar yapmıştır. Böylece, Thales'in felsefi, matematiksel ve bilimsel çalışmaları, Batı düşüncesinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.


Thales'in Teoremleri

Thales, matematikte geometri alanında önemli teoremlere sahiptir. En önemli teoremi "Thales Teoremi" olarak adlandırılan şudur:

"Thales Teoremi": Bir çemberin üzerinde yer alan bir doğrunun, çemberi iki noktada kesmesi durumunda, kesilen bu doğru, çemberin merkezini de içeren çapın orta noktasından geçer. Yani, verilen çemberin üzerinde yer alan bir doğru, çemberin merkezini de içeren çapın orta noktasından geçiyorsa, bu doğru çembere dik bir doğru ile kesişir.

Thales ayrıca, birçok üçgen teoremi geliştirdi. Bu teoremlerin bazıları şunlardır:

 • "Bir üçgenin tabanındaki iki açıya eşit olan iki yanın uzunlukları da eşittir."
 • "Herhangi bir üçgende, herhangi bir kenarın orta noktasından çizilen paralel, diğer iki kenarı da yarısına böler."
 • "Eşkenar üçgenlerin kenarları ve eşit olan üçgenlerin tabanları birbirine eşittir."

Thales'in bu teoremleri, matematik alanında halen kullanılmaktadır ve Batı düşüncesinin matematiksel ve bilimsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Thales'in Matematiğe Katkıları

Thales, matematik alanında birçok teoremin temelini atmış ve bu alanda önemli bir figürdür. İşte Thales'in matematiğe katkılarından bazıları:


1 - "Thales Teoremi": Bir çemberin üzerinde yer alan bir doğrunun, çemberi iki noktada kesmesi durumunda, kesilen bu doğru, çemberin merkezini de içeren çapın orta noktasından geçer.

2 - Üçgen teoremleri: Thales, birçok üçgen teoremi geliştirdi. Bunların bazıları şunlardır:

 • "Bir üçgenin tabanındaki iki açıya eşit olan iki yanın uzunlukları da eşittir."
 • "Herhangi bir üçgende, herhangi bir kenarın orta noktasından çizilen paralel, diğer iki kenarı da yarısına böler."
 • "Eşkenar üçgenlerin kenarları ve eşit olan üçgenlerin tabanları birbirine eşittir."

3 - Geometrik şekillerin özellikleri: Thales, matematikte geometrinin temelini atmış ve geometrik şekillerin özellikleri üzerine çalışmıştır.
Thales'in matematik alanındaki çalışmaları, Batı düşüncesinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Geliştirdiği teoremler, halen matematik alanında kullanılmaktadır ve geometri alanında birçok teoremin temelini oluşturmaktadır.Thales Sözleri

Thales, Antik Yunan düşünürlerinden biri olarak, birçok önemli felsefi söze de sahiptir. İşte Thales'in en ünlü sözlerinden bazıları:

 • "Aklın hareketi, canlıların hareketinden daha kuvvetlidir."
 • "Tüm şeyler suyun değişiminden ibarettir."
 • "Hayatta kalabilmek için en önemli şey öğrenmektir."
 • "Dünya, gezegenler ve yıldızlar bir yandan sonsuzlukla çevrilidir, diğer yandan ise hiçlik ile sınırlandırılmıştır."
 • "İnsanlar, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, her zaman ihtiyaçları olan şeyleri öğrenmek zorundadırlar."

Bu sözler, Thales'in felsefi, matematiksel ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra, doğa felsefesi alanındaki görüşlerini de yansıtmaktadır.Thales'in Hayatı (Kısaca)

Thales Miletos'ta yaklaşık olarak MÖ 624 ile 546 yılları arasında yaşamıştır. Babası ise kendisi hakkında pek bir şey bilinmeyen Taris'tir. Thales'in çocukluğu ve ailesi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak, birçok kaynak onun zengin bir aileden geldiğini göstermektedir.

Thales, matematik, astronomi, felsefe ve mühendislik gibi birçok alanda önemli çalışmalar yapmıştır. Ayrıca, suyun ilk madde olduğuna inanarak doğa felsefesi alanında da önemli bir figür olarak kabul edilir.
Thales'in matematik alanındaki çalışmaları, özellikle geometri alanında, birçok teoremin temelini oluşturmuştur. Ayrıca, güneş ve ay tutulmalarını önceden tahmin edebilen ilk kişi olarak da bilinir.
Thales'in mühendislik alanındaki çalışmaları, su yolları ve kanallarının tasarımı gibi konularda gerçekleşti.

Ayrıca, elektrik yüklenmeleriyle ilgili bazı deneyler yapmış ve manyetizma hakkında da görüşleri vardı. Thales ayrıca, insanların doğal felaketleri önceden tahmin etmelerine yardımcı olacak bir yöntem olarak astroloji alanında da çalışmalar yapmıştır. Bu alanda geliştirdiği görüşler, daha sonraki dönemlerde diğer düşünürlerin de ilgisini çekmiştir.

Thales'in hayatı hakkında bilinenler bu kadar olmakla birlikte, düşünceleri ve çalışmaları Batı düşüncesinin gelişiminde önemli bir yere sahip olmuştur.


Thales'in Dünyanın Şekli ile İlgili Görüşleri

Thales'in dünya hakkındaki felsefi görüşleri hakkında, yazılı kaynaklar sınırlı olduğu için net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, birçok kaynak onun dünyanın yuvarlak olduğuna inandığını ve bunu ilk kez savunanlardan biri olduğunu belirtmektedir. Thales'in dünya hakkındaki bu görüşü, sonraki dönemlerde diğer düşünürler tarafından da kabul görmüştür. Örneğin, Antik Yunan filozofu Pythagoras da dünyanın yuvarlak olduğuna inanmıştır. Thales'in dünya hakkındaki bu görüşü, günümüzde bilimsel olarak da doğrulanmıştır. Dünya, yuvarlak bir şekle sahip olan bir gezegendir. Thales'in bu görüşü, Batı düşüncesinin gelişiminde de önemli bir yere sahip olmuştur.


Thales Eserler

Thales'in yazılı eserleri günümüze ulaşmamıştır. Ancak, onun hakkında yazılan birçok kitap ve makale vardır. Bu kaynaklar, Thales'in felsefi, matematiksel ve bilimsel görüşlerini, hayatını ve çalışmalarını detaylı olarak ele almaktadır.

Thales'in matematik alanındaki çalışmaları, özellikle geometri alanında, birçok teoremin temelini oluşturmuştur. Ayrıca, güneş ve ay tutulmalarını önceden tahmin edebilen ilk kişi olarak da bilinir.
Thales ayrıca, doğa felsefesi alanında da önemli bir figürdür. Su'nun evrenin temel maddesi olduğuna inanarak, suyun rolü ve özellikleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Thales'in felsefi, matematiksel ve bilimsel görüşleri, Batı düşüncesinin gelişiminde önemli bir yere sahip olmuştur. Yazılı eserleri günümüze ulaşmamış olmasına rağmen, Thales'in düşünceleri birçok kaynakta ele alınmış ve yansıtılmıştır.


Thales Hakkında Kitaplar

Thales hakkında birçok kitap mevcuttur. İşte Thales hakkında yazılmış bazı kitaplar:

 • "Thales of Miletus: The Beginnings of Western Science" (Jonas Grethlein)
 • "Thales: The First Philosopher" (Robin Waterfield)
 • "Thales" (Thomas Heath)
 • "The First Scientist: Anaximander and His Legacy" (Carlo Rovelli)
 • "The Presocratic Philosophers" (G.S. Kirk, J.E. Raven, ve M. Schofield)

Bu kitaplar, Thales'in hayatı, felsefi, matematiksel ve bilimsel görüşleri hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, Thales'in düşünceleri hakkında yazılmış makaleler de bulunmaktadır.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler