Tez Nedir - Eduvit
Eduvit

Tez Nedir

2023-01-01 19:10:02

Tez, üniversite öğrenimlerinin son basamağıdır. Tez yazma sürecinde bir konu üzerinde yoğunlaşılır ve çalışmalar antik kaynaklardan başlayarak günümüze kadar olan süreç içerisinde yürütülerek sonuçlar çıkarılır. Tez konusu hakkındaki çalışmalar bu şekilde sistemli bir biçimde yapıldığı zaman herhangi bir süreçlerin kısa sürede tamamlanamayacağını göstermektedir. Özellikle üniversite öğrenimlerinin son aşamasında tez yazma süreci önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tez Yazma Süreci

Tez yazma süreci uzun ve zahmetli bir senaryoyu kapsamaktadır. Öncelikle tezin konusu belirlenmelidir. Ardından konu üzerine araştırma ve çalışma yapılmalıdır. Bunun ardından elde edilen verilerin derlenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Yapılan araştırmaların sonuçlarından elde edilen sonuçlar ışığında tez raporu oluşturulmalıdır. Tez yazma sürecinde ayrıca kaynakların belirtilmesi ve kaynakça bölümünün oluşturulması da önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak ise tez sunulmalı ve üniversite yönetimi tarafından değerlendirilmesi beklenmelidir.

Tez Yazmanın Ortaya Çıkardığı Faydalar

  • Konu ile ilgili olarak inceleme yapma imkanı sunar.
  • Okuyucuya konuyla ilgili yeni bilgiler aktarmaya yardımcı olur.
  • Güncel olayların anlaşılmasına, farklı tezler ile ilgili bilgiler vermek adına fayda sağlar.
  • Kişinin konu ile ilgili olarak zengin bir bilgi kümesine sahip olmasını sağlar.
  • Çalışanların tezleri ile dikkat çekmelerini sağlar.
  • Bu süreç üzerinden çalışan kimsenin akademik anlamda kendisini geliştirmesini sağlar.

Tez Yazmanın Gerektirdiği İlkeler

Konu açısından herhangi bir zorluk gösterilmeksizin tez yazma sürecinin başarıyla tamamlanabilmesinin ilk koşulu belli ilkelerin göz önünde bulundurulmasıdır. Tezlerin güvenilir ve gerçeğe uygun olmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca tezlerde kullanılan kaynakların geçerli ve kabul edilen kaynaklar olması gerekir. Verilerin ise dürüstçe toplanması ve yapılan çalışmaların doğru bir şekilde sunumunun yapılması gerekmektedir. Böylelikle üniversite yönetimi tarafından tezlerin değerlendirilmesi durumunda bir çok fayda ortaya çıkabilmektedir.

Tez yazma süreci oldukça uzun bir süreci kapsamaktadır. Buna bağlı olarak öncelikle konu hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu noktada günümüzde internet aracılığı ile her konu hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olabilmekteyiz. Bunun dışında konuyla ilgili olarak kitaplar okunmalı, bu konuda uzman kişilere danışılmalı ve konu hakkındaki çalışmalar sistemli bir biçimde sürdürülmelidir. Bu sayede de tez yazma süreci başarıyla tamamlanmış olabilir.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler