Tarih Araştırma Yöntemleri - Eduvit
Eduvit

Tarih Araştırma Yöntemleri

2023-01-17 00:29:56

Tarih araştırma yöntemleri, tarihi olayların, süreçlerin ve insan davranışlarının incelenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Tarih araştırmaları, belge analizi, arkeolojik kazılar, sözlü tarih çalışmaları, sosyal bilimlerin yöntemleri ve diğer teknikleri içerebilir. İşte bazı tarih araştırma yöntemleri:

 • Belge Analizi: Belge analizi, tarihi olayların kaydedildiği yazılı belgeleri inceleyen bir yöntemdir. Bu belgeler, tarihi olayların açıklanması ve yorumlanması için önemli bir kaynak sağlar. Belge analizi, yazılı, basılı veya elektronik kaynakları içerebilir. Tarihçiler, belgelerin içeriğini, doğruluğunu, güvenilirliğini ve etkililiğini inceleyerek tarihi olayları anlamaya çalışırlar.
 • Arkeolojik Kazılar: Arkeolojik kazılar, geçmişteki insanların yaşamını ve kültürünü anlamak için kullanılan bir yöntemdir. Kazılar, arkeologların tarihi kalıntıları, yapıları, eserleri ve diğer materyalleri incelemesine ve belirli dönemlere veya olaylara ışık tutmasına yardımcı olur.
 • Sözlü Tarih: Sözlü tarih, geçmişte yaşamış insanların anılarını kaydetmek ve kaynak olarak kullanmak için kullanılan bir yöntemdir. Tarihçiler, röportajlar ve diğer sözlü kaynakları kullanarak geçmişteki olaylar ve süreçler hakkında bilgi edinebilirler.
 • Toplumsal Bilimlerin Yöntemleri: Tarihçiler, tarihi olayları ve süreçleri sosyal bilimlerin yöntemlerini kullanarak inceleyebilirler. Bu yöntemler arasında istatistiksel analiz, anketler, odak grupları ve diğer teknikler yer alır.
 • Karşılaştırmalı Tarih: Karşılaştırmalı tarih, tarihi olayları ve süreçleri farklı kültürler, bölgeler veya dönemler arasında karşılaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, benzerlikleri, farklılıkları ve etkileşimleri inceleyerek tarihi olayları daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.
 • Kaynak tarama: Tarihçi, ilgili konu hakkında nerede ve hangi kaynaklarda bilgi bulabileceğini belirlemek için kaynak tarama yapar. Bu kaynaklar arşivler, kitaplar, gazeteler, arşivler, mektuplar, fotoğraflar, belgeler ve diğer materyaller olabilir.
 • Kaynak analizi: Tarama sonrasında elde edilen kaynaklar incelenir, nitelikleri, doğruluğu, taraflılığı ve kaynak tarama sonrasında elde edilen bilgilerin kapsamı değerlendirilir.
 • Arama: Tarihçi, kaynakların arasındaki ilişkileri veya paralellikleri bulmak için arama yapar.
 • Yorum: Tarihçi, elde edilen kaynakların anlamını veya bilgilerin ne anlama geldiğini açıklamak için yorum yapar.
 • Tez üretimi: Tarihçi, elde edilen bilgileri kullanarak bir tez oluşturur ve bu tezi kanıtlar veya destekler.
 • Yayın: Tarihçi araştırmalarını sonunda yayınlar, makaleler, kitap vb. şeklinde.

Tarih araştırmalarında, birden fazla yöntem kullanılarak bir sonuca ulaşmak genellikle daha yararlı olur. Tarihçiler, araştırmalarını yaparken kaynaklarının doğruluğunu ve güvenilirliğini dikkate almalı ve farklı kaynaklardan elde ettikleri verileri birleştirerek analiz yapmalıdırlar. Tarihçiler ayrıca, önyargılardan kaçınmak, tarihi olayları ve süreçleri objektif bir şekilde incelemek ve doğru bir yorum yapmak için dikkatli bir şekilde çalışmalıdırlar.

Tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler ve teknikler sürekli gelişmektedir. Örneğin, son yıllarda dijital teknolojiler, tarihçilerin belgeleri tarayarak, metin madenciliği yaparak ve verileri analiz ederek tarihi olayları daha etkili bir şekilde incelemelerini sağlamaktadır. Ayrıca, tarihçiler, farklı bakış açılarına ve yorumlara sahip insanların tarihi olayları nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını anlamak için kültürel tarih, cinsiyet tarihi ve diğer alanlar gibi farklı yaklaşımları kullanabilirler.

Tarih araştırmalarının temel amacı, geçmişteki olayları, süreçleri ve insan davranışlarını anlamak ve yorumlamaktır. Tarih araştırmaları, insanların kültürel, politik, sosyal ve ekonomik yaşamlarına ilişkin bilgileri toplamak, değerlendirmek ve analiz etmek için önemli bir araçtır.

Bu yöntemler genellikle birlikte ve birbiriyle etkileşimli bir şekilde kullanılır. Tarih araştırması yaparken, tarihçi, verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak için birçok farklı yöntemi kullanır.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler