Sigmund Freud Hayatı ,Sözleri , Düşünceleri ve Kitapları - Eduvit
Eduvit

Sigmund Freud Hayatı ,Sözleri , Düşünceleri ve Kitapları

2023-02-19 21:20:52

Sigmund Freud Kimdir

Sigmund Freud (1856-1939), Avusturyalı nörolog ve psikanalisttir. Modern psikolojinin kurucularından biri olarak kabul edilir. Psikanaliz adı verilen bir teori ve terapi yaklaşımını geliştirdi.

Freud, insan davranışlarının arkasındaki bilinçaltı dürtülerinin, özellikle cinsel dürtülerin, büyük ölçüde belirleyici olduğunu savundu. Bilinçdışı dürtülerin farkına varmak ve anlamak, bireylerin psikolojik rahatsızlıklarını tedavi etmelerine yardımcı olabilir.

Freud ayrıca, kişiliğin üç bölümden oluştuğunu iddia etti: id (çocuksu ve arzulu dürtüler), ego (gerçekçi ve düzenleyici) ve süperego (ahlaki ve toplumsal kuralları temsil eden). Freud ayrıca, insan gelişiminde farklı aşamalar olduğunu ve kişiliğin bu aşamalar boyunca şekillendiğini düşündü.

Freud'un psikanalitik teorileri ve terapi yaklaşımı, modern psikoloji ve psikiyatri üzerinde büyük etkisi olan birçok tartışmaya ve eleştiriye konu oldu. Ancak, Freud'un çalışmaları hala birçok alanda kullanılmaktadır ve psikoloji ve psikiyatriye önemli katkılarından dolayı geniş bir saygı görmektedir.

Sigmund Freud Hayatı

Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı olan Moravya'da doğdu. Yahudi kökenli bir ailenin oğluydu ve 3 kardeşi vardı.

Freud, Viyana Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı ve özellikle nöroloji ve psikiyatri konularında uzmanlaştı. 1881 yılında doktorasını tamamladıktan sonra, Viyana Genel Hastanesi'nde bir nöroloji uzmanı olarak çalışmaya başladı.

Freud'un psikanalitik teorisinin temelleri, kendi hastalarına yönelik tedavi yöntemleriyle geliştirildi. Bu yöntem, hastaların zihinlerindeki bilinçaltı süreçleri keşfetmeye çalışıyordu. 1899'da "Kendini Bilinçdışı" adlı kitabını yayımladı. Daha sonra, "Toplumsal Nedenlerle Sapkınlık" ve "Psikanalizin Yararları" gibi önemli çalışmalar yaptı.

Freud, psikanalizin babası olarak kabul edilir ve modern psikoloji, psikanaliz ve psikiyatri alanlarına büyük etkisi oldu. Ancak teorileri eleştiri ve tartışmalar da yarattı. Özellikle, cinsel dürtülerin insan davranışlarını belirleme teorisi ve erkek çocuklardaki "ödipus kompleksi" üzerine yaptığı çalışmalar eleştirildi.

Freud, 23 Eylül 1939 tarihinde Londra'da öldü. Freud'un hayatı, çalışmaları ve teorileri hala günümüzde birçok araştırmacı, psikolog ve psikiyatrist tarafından incelenmektedir.

Sigmund Freud'un Ailesi

Sigmund Freud'un ailesi, Avusturya Yahudi kökenli bir aileydi. Freud'un babası Jacob Freud, bir yün tüccarıydı ve ailenin ekonomik durumunu iyileştirmek için çeşitli işler yapmıştı. Freud'un annesi Amalia Nathansohn ise ev hanımıydı.

Sigmund Freud, 6 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak 6 Mayıs 1856'da Moravya'da doğdu. Ailesi, 1860'larda Viyana'ya taşındı ve burada Freud'un babası Jacob, ticari işlerine devam etti. Freud, Viyana Üniversitesi'nde tıp okudu ve burada psikiyatri alanına ilgi duydu.

Freud, 1886 yılında evlendi ve evliliğinden üç çocuğu oldu. Freud'un evlilik hayatı sıkıntılıydı ve oğlu Ernst, 1944 yılında bir Nazi toplama kampında öldürüldü. Freud, 23 Eylül 1939'da Londra'da öldü.

Sigmund Freud, 1886 yılında evlendiği eşi Martha Bernays ile üç çocuğu oldu: Mathilde, Anna ve Oliver.

Mathilde Freud, 1887 yılında doğdu. Ebeveyninin birinci çocuğu olan Mathilde, babasının mesleği olan psikanalize ilgi duydu ve bir süre psikanalitik eğitim aldı. Daha sonra üniversiteye gitti ve modern diller okudu. Mathilde Freud, 20 Şubat 1978'de öldü.

Anna Freud, 1895 yılında doğdu. Sigmund Freud'un en ünlü çocuğu olan Anna Freud, babasının psikanalitik teorilerini ve uygulamalarını geliştiren önemli bir psikiyatristti. Çocuk psikiyatrisi ve çocuk psikanalizi alanında çalıştı. Anna Freud, 9 Ekim 1982'de öldü.

Oliver Freud, 1891 yılında doğdu. Oliver Freud, babası gibi tıp okudu ancak psikanalize ilgi duymadı. Oliver Freud, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı. Oliver Freud, 1991 yılında öldü.

Sophie Freud Kimdir

Sophie Freud, Avusturyalı nörolog ve psikanalist Sigmund Freud'un kızıydı. 1924 yılında doğdu ve 2018 yılında 94 yaşında öldü. Sophie Freud, psikanalistti ve ayrıca babasının hayatını ve çalışmalarını anlatan birkaç kitap yazdı. Ayrıca, Sigmund Freud'un arşivini düzenleyerek babasının mirasının korunmasına yardımcı oldu.

Sigmund Freud ve Bilinçaltı

Sigmund Freud, insan psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalarda, bilinçaltı kavramını öne sürmüştür. Freud, insan davranışlarının arkasında bilinçaltında saklı olan güçlü dürtülerin olduğunu düşünmüştür.

Bilinçaltı, insanların farkında olmadıkları, ancak davranışlarını, hislerini ve düşüncelerini derinden etkileyen bir bölüm olarak tanımlanır. Freud'a göre, insan davranışlarındaki nedenlerin çoğu bilinçaltındadır ve bilinçaltı, insanların bilincinde olmayan anılar, duygular, istekler ve korkularla doludur.

Freud, bilinçaltının, çocukluğun erken dönemlerinde yaşanan deneyimler ve travmatik olaylar nedeniyle oluştuğuna inanıyordu. Bu erken deneyimler, sonraki yaşamda bilinçaltı dürtülerin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynar.

Freud, psikanaliz adı verilen bir terapi yaklaşımı kullanarak, insanların bilinçaltındaki dürtüleri keşfetmelerine ve anlamalarına yardımcı oldu. Freud'un çalışmaları, modern psikoloji ve psikiyatri üzerinde büyük etkisi olan birçok tartışmaya ve eleştiriye konu oldu. Ancak, bilinçaltı kavramı hala modern psikolojinin önemli bir parçasıdır ve birçok alanda kullanılmaktadır.

Sigmund Freud ve Çocuklar

Sigmund Freud, çocuklar ve çocukluk üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınmaktadır. Freud, çocukların kişilik gelişimindeki deneyimlerin, özellikle de çocukluk dönemlerindeki deneyimlerin büyük bir etkisi olduğuna inanmıştır.

Freud, çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimlerin, çocukların kişiliklerinde kalıcı izler bırakabileceğini ve gelecekteki davranışlarını ve duygusal tepkilerini etkileyebileceğini savunmuştur. Örneğin, çocuklukta yaşanan şiddet veya taciz gibi deneyimler, çocuğun benlik saygısı ve güvenlik duygusu üzerinde olumsuz bir etki bırakabilir ve ileride çocuğun davranışlarına yansıyabilir.

Freud, ayrıca çocukların cinsel gelişimi ile ilgili de birçok teori ortaya atmıştır. Özellikle, çocukların cinsel dürtülerinin oluşumunu ve cinsel kimliklerinin gelişimini incelen Freud, çocukların cinsel dürtülerinin, psikolojik ve davranışsal sorunlara neden olabileceğini öne sürmüştür.

Freud'un çalışmaları, çocuklar ve çocukluk üzerinde yapılan ileri araştırmalar ve gelişmelerle birlikte modern psikoloji ve psikiyatri üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Freud'un teorileri hala modern psikolojide ve çocuk psikolojisinde önemli bir yere sahiptir.

Sigmund Freud Psikanaliz

Sigmund Freud, psikanaliz adı verilen bir psikoterapi yöntemi geliştiren Avusturyalı bir psikolog ve nörologdu. Psikanaliz, zihnin bilinçdışı bölümünün keşfedilmesi, insan davranışının çeşitli yönlerinin incelenmesi ve bunların altındaki nedenlerin anlaşılmasına odaklanan bir terapi yöntemidir.

Freud, psikanaliz teorisinde insan zihninde bilinçdışı olarak depolanan repressed (bastırılmış) duyguların, dürtülerin ve travmaların, sonraki yaşantılarımıza ve davranışlarımıza etki ettiğini savunmuştur. Ayrıca, kişinin kişiliğinin gelişiminde çocukluk döneminde yaşanan olayların büyük bir rol oynadığını öne sürmüştür.

Freud'un psikanaliz teorisi, günümüzde de hala psikoloji ve psikiyatri alanlarında önemli bir yere sahiptir ve birçok modern terapi yöntemi ve psikolojik araştırmalar bu teoriye dayanmaktadır.

Sigmund Freud, psikanaliz teorisinin geliştirilmesi ve insan davranışlarına dair anlayışlarının oluşması için önemli katkılarda bulunan bir bilim insanıdır. Ancak bilindiği kadarıyla kontrollü deneysel çalışmaları yoktur. Psikanalizin gelişmesi ve yaygınlaşması daha çok Freud tarafından yapılan klinik gözlemlere ve vaka çalışmalarına dayanmaktadır.

Sigmund Freud Cinsellik  

Sigmund Freud, psikolojinin ve psikanalizin gelişiminde önemli bir rol oynamış bir teorisyendir. Cinsellik, Freud'un çalışmalarının merkezinde yer alan bir kavramdır. Freud, insanların davranışlarının arkasındaki güçlü dürtülerin birçoğunun cinsel dürtülerden kaynaklandığını öne sürmüştür.

Freud, cinselliğin insan davranışlarının temel itici gücü olduğunu savunmuştur. Ona göre, insanların davranışları, bilinçaltındaki cinsel dürtülerin bastırılması, yönlendirilmesi veya ifade edilmesiyle şekillenir. Cinselliğin Freud'un teorilerindeki rolü, özellikle Oedipus kompleksi gibi kavramlar aracılığıyla, insanların kişiliklerinin oluşumunda da önemli bir rol oynadığını ileri sürmüştür.

Freud'un cinsellik konusundaki teorileri, çağdaş psikolojinin temelinde hala yerini korumaktadır. Ancak, bazıları tarafından eleştirilmiş ve değişikliklere uğramıştır. Özellikle, Freud'un cinsellik kavramına verdiği önemin aşırı olduğu düşünülmüş ve başka etkenlerin insan davranışlarının açıklanmasında da rol oynadığı öne sürülmüştür.

Sigmund Freud ve Kadın Psikolojisi

Sigmund Freud, kadın psikolojisi konusunda birçok görüş ileri sürmüştür. Freud'un teorileri ve yaklaşımları bazıları tarafından eleştirilmiştir, ancak diğerleri tarafından hala kabul edilmektedir.

Freud, kadınların erkeklerden daha az "gelişmiş" olduklarını düşünüyordu ve bunun nedeni olarak da kadınların çocukluktan itibaren "penis kıskançlığı" yaşadığını ileri sürmüştü. Bu kavram, kadınların kendilerinde penis eksikliği hissettiklerini ve bu nedenle de daha az gelişmiş olduklarını öne sürer.

Freud ayrıca, kadınların cinsel hayatlarının erkeklerinkine göre daha az karmaşık olduğunu ve cinsel doyumlarının da daha az olduğunu düşünmüştü. Ancak daha sonraki yıllarda, bazı psikanalistler ve feminist teorisyenler, Freud'un kadınlar hakkındaki görüşlerini eleştirmiş ve bu görüşlerin cinsiyetçi ve ayrımcı olduğunu savunmuşlardır.

Freud, kadın psikolojisi hakkındaki görüşlerini birçok eserinde dile getirmiştir. Bu eserler arasında "Cinsellik Üzerine Üç Deneme" (1905), "Toplumsal Cinsiyetlerin Psikolojisi Üzerine Bir Deneme" (1925) ve "Feminizm ve Psikanaliz" (1932) yer almaktadır.

Sigmund Freud Şizofreni

Sigmund Freud, şizofreni hakkında da çalışmalar yapmış bir psikanaliz uzmanıdır. O dönemdeki bilgi ve tecrübelerine dayanarak şizofreni hastalarının kişilik yapılarını incelemiş ve bu hastalığın, kişinin doğum öncesi ve çocukluk dönemi yaşantılarıyla ilişkili olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca, şizofreninin genetik bir yatkınlıkla da bağlantılı olduğunu düşünmüştür. Freud'un çalışmaları, şizofreninin psikolojik kökenleri hakkında araştırmalar yapmak isteyen psikologlar ve psikiyatrlar için hala referans olarak kullanılmaktadır.

Sigmund Freud Eserleri

Sigmund Freud'un en önemli eserleri şunlardır:

 • Die Traumdeutung (Rüya Tabirleri)
 • Zur Psychopathologie des Alltagslebens (Günlük Yaşamın Psikopatolojisi)
 • Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Cinsellik Üzerine Üç Deneme)
 • Totem und Tabu (Totem ve Tabu)
 • Jenseits des Lustprinzips (Haz İlkesinin Ötesinde)
 • Das Ich und das Es (Benlik ve İd)
 • Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (Psikanalize Giriş Dersleri)
 • Hemmung, Symptom und Angst (Engelleme, Belirti ve Kaygı)
 • Die Verneinung (Reddediş)
 • Massenpsychologie und Ich-Analyse (Topluluk Ruhu ve Benlik Analizi)

Ayrıca Sigmund Freud, birçok önemli makale ve deneme de yazmıştır. Bunların bazıları şunlardır:

 • Über Coca (Koka Üzerine)
 • Bruchstück einer Hysterie-Analyse (Bir Histeri Analizinin Parçaları)
 • Über den Gegensinn der Urworte (İlk Sözcüklerin Çelişkili Anlamları Üzerine)
 • Die endliche und die unendliche Analyse (Sınırlı ve Sınırsız Analiz)
 • Abriss der Psychoanalyse (Psikanalizin Ana Hatları)
 • Zur Einführung des Narzissmus (Narsizmin Gelişimi)

Sigmund Freud'un eserleri, modern psikolojinin gelişiminde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Freud, özellikle bilinçaltı kavramı ve insan davranışlarındaki psikolojik nedenleri araştırmaya yönelik yaklaşımıyla tanınır. Eserleri, hala günümüzde psikoloji, psikanaliz ve edebiyat gibi birçok alanda incelenmektedir.

Sigmund Freud Müzeleri

Sigmund Freud'un adını taşıyan birkaç müze bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Sigmund Freud Müzesi, Viyana: Freud, yaşamının son 47 yılını bu evde geçirmiştir. Evinin bir kısmı müze olarak düzenlenmiştir ve Freud'un hayatı, çalışmaları ve psikanaliz teorisine dair sergiler içermektedir.
 • Sigmund Freud Evi Müzesi, Londra: Freud, 1938 yılında Nazi tehdidi nedeniyle Viyana'dan ayrılmak zorunda kalmış ve buraya yerleşmiştir. Müze, Freud'un burada yaşadığı evi koruyarak ziyaretçilere açmıştır.
 • Sigmund Freud Müzesi, Prag: Freud'un babası, Jacob Freud, burada doğmuştur. Müze, aile geçmişi ve Freud ailesinin Prag'daki yaşamına dair sergiler içermektedir.

Bu müzeler, Freud'un hayatı ve çalışmalarına dair bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için ilgi çekici birer yerdir.

Sigmund Freud Sözleri

Sigmund Freud, hayatı boyunca birçok ünlü ve etkileyici söz söylemiştir. İşte bazıları:

 • "Yaşamak için üç şeye ihtiyacımız var: umut, sevgi ve güven."
 • "Sevmenin iki zıt yönü vardır: kişi kendini ve diğerlerini sevebilir. Kendini sevmenin adı bencillik, diğerlerini sevmenin adı saplantıdır."
 • "Bir insanın aklından geçenleri bilebilecek olsaydım, kendisine acı çektirmezdim."
 • "Düşünceleri, insanların değil, insanların zihinlerindeki düşüncelerin köleleri olarak ele almalıyız."
 • "Başarısızlıklarımızın çoğu, en sevmediğimiz şeyleri yapmaya devam etmemizden kaynaklanır."
 • "Hayat, çalışma, aşk ve oyun olmadan anlamsızdır."
 • "Yalan, kendimizle olan savaşımızın ürünüdür. Kendimize yalan söylersek, başkalarına da yalan söylemeye başlarız."
 • "Zaman kaybı yoktur, çünkü her an her şeyi öğreniriz."
 • "En büyük mutluluk, diğer insanlarla bağlantı kurduğumuzda elde edilir."
 • "Bir kadın, bir erkeğin gölgesinde yürüyebilir, ama asla ayak izlerinde yürüyemez."

Bu sözler, Freud'un psikoloji, insan davranışı ve hayat hakkındaki düşüncelerini yansıtır.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler