Richter Ölçeği Nedir / Nasıl Hesaplanır ? / Richter Ölçeği Tablosu ve Tarihi - Eduvit
Eduvit

Richter Ölçeği Nedir / Nasıl Hesaplanır ? / Richter Ölçeği Tablosu ve Tarihi

2023-02-21 04:59:19

Richter Ölçeği Nedir

Richter ölçeği, bir depremin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir ölçektir. Bu ölçek, 1935 yılında Amerikalı seismolog Charles Richter tarafından geliştirilmiştir. Richter ölçeği, bir depremin serbest bir yüzeye kaydedilen maksimum sismik dalga genliği ile uzaklığına dayanan bir logaritmik ölçektir.

Richter ölçeği 1'den 10'a kadar bir aralıkta puanlama yapar, ancak pratikte, ölçek genellikle 0'dan 9'a kadar kullanılır. Ölçek, her artışta bir önceki seviyenin 10 katına eşdeğerdir. Örneğin, bir 5 büyüklüğündeki deprem, bir 4 büyüklüğündeki depremden 10 kat daha büyüktür.

Richter ölçeği, bir depremin büyüklüğünü belirlemek için kullanılan ilk ölçeklerden biridir ve hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, büyük depremler için, daha hassas ve doğru sonuçlar veren moment magnitüd ölçeği gibi diğer ölçekler de kullanılmaktadır.

Deprem etkili Richter ölçeği tasarımı, deprem biliminde ölçeklerin karşılaştırılabilirliğini artırmak için tasarlanmış bir ölçektir. Geleneksel Richter ölçeği, depremin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir logaritmik ölçektir. Bu ölçek, depremin kaydedilen sismik dalga genliği ile referans genlik arasındaki oranı kullanır ve her bir birim artışı depremin enerjisinin 10 kat arttığını gösterir.

Ancak, geleneksel Richter ölçeği bazı dezavantajlara sahiptir. Özellikle, büyük depremlerde, ölçek genellikle sınırlı kalır ve depremler arasındaki farklar doğru bir şekilde ölçülemez. Bu nedenle, birçok deprem bilimci, Richter ölçeğine alternatif olarak moment magnitüd ölçeğini kullanmaktadır.

Moment magnitüd ölçeği, depremin sismik dalga genliğinin yanı sıra, depremin merkezinde serbest kalan enerji miktarı ve depremin oluştuğu fayın boyutu gibi diğer faktörleri de dikkate alır. Bu nedenle, moment magnitüd ölçeği, geleneksel Richter ölçeğine göre daha doğru sonuçlar verir.

Sonuç olarak, Richter ölçeği hala yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, ancak büyük depremlerde moment magnitüd ölçeği gibi diğer ölçekler de kullanılabilir. Her bir ölçeğin kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve hangi ölçeğin kullanılacağı, ölçümün amaçlarına ve doğruluk gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.

Richter Ölçeğini Kim Buldu - Tarihçesi

Richter ölçeği, Amerikalı seismolog Charles Francis Richter tarafından 1935 yılında bulunmuştur. Richter, California Teknoloji Enstitüsü'nde seismoloji alanında çalışan bir bilim adamıydı. Depremleri ölçmek için bir ölçek oluşturmak için çalışmalar yürütmüş ve sonunda sismik dalga genliği ve kayıt merkezinin yerel şartlarına bağlı bir düzeltme faktörünü içeren bir logaritmik ölçek geliştirmiştir.

Richter ölçeği, bir depremin büyüklüğünü ölçmek için hala kullanılan en yaygın ölçeklerden biridir. Ancak, daha hassas sonuçlar veren moment magnitüd ölçeği gibi diğer ölçekler de kullanılmaktadır. Richter ölçeği, deprem ölçümlerinin standardizasyonu ve karşılaştırılabilirliği açısından önemli bir adımdı ve günümüzde deprem ölçümleri ve sismolojik araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Richter Ölçeği Katları

Richter ölçeği logaritmik bir ölçek olduğundan, her bir birim artışı depremin enerjisinin 10 katına eşdeğerdir. Yani, 5.0 büyüklüğündeki bir deprem, 4.0 büyüklüğündeki bir depremin 10 katı enerji açığa çıkarmış demektir. 6.0 büyüklüğündeki bir deprem, 5.0 büyüklüğündeki bir depremin 100 katı enerji açığa çıkarmış demektir. Aşağıda, Richter ölçeğindeki büyüklüklerin enerji açısından katsayıları verilmiştir:

 • 1 büyüklüğü: 31,6 kat daha fazla enerji
 • 2 büyüklüğü: 1000 kat daha fazla enerji
 • 3 büyüklüğü: 31.600 kat daha fazla enerji
 • 4 büyüklüğü: 1.000.000 kat daha fazla enerji
 • 5 büyüklüğü: 31.600.000 kat daha fazla enerji
 • 6 büyüklüğü: 1.000.000.000 kat daha fazla enerji
 • 7 büyüklüğü: 31.600.000.000 kat daha fazla enerji
 • 8 büyüklüğü: 1.000.000.000.000 kat daha fazla enerji
 • Bu katsayılar, deprem büyüklüğünün ne kadar önemli olduğunu ve her bir büyüklük artışının enerji açısından ne kadar büyük bir artışa yol açtığını göstermektedir. Bu nedenle, büyük depremler, küçük depremlere kıyasla çok daha fazla enerji açığa çıkaran ve daha büyük etkilere neden olan olaylardır.

Richter Ölçeği Hesaplama

Richter ölçeği, depremin sismograf tarafından kaydedilen sismik dalga genliğinin logaritması kullanılarak hesaplanır. Depremin büyüklüğü, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

Richter Ölçeği Formülü

M = log10 (A / A0) + Q

Burada,

 • M depremin büyüklüğünü temsil eder.
 • A, depremin kaydedilen sismik dalga genliğini temsil eder.
 • A0, referans genlik değerini temsil eder.
 • Q, kayıt merkezinin yerel şartlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak düzeltme faktörüdür.

A ve A0 genlik ölçümleri olduğu için Richter ölçeği logaritmik bir ölçektir. Her bir birim artışı depremin enerjisi açısından 10 katına eşdeğerdir. Yani, örneğin bir 6 büyüklüğündeki deprem, 5 büyüklüğündeki bir depremin 10 katı enerji serbest bırakmış demektir.

Richter ölçeği hesaplamalarını yapmak için genellikle özel yazılım, hesap makineleri veya çevrimiçi araçlar kullanılır. Bu araçlar, depremin sismik dalga genliği ve diğer faktörler gibi gerekli bilgiler girilerek depremin büyüklüğünün hesaplanmasına olanak tanır. Ancak, doğru sonuçlar almak için özellikle büyük depremlerde, uzman bir seismolog veya jeofizikçinin yorumlaması gereken birden fazla parametre göz önünde bulundurulmalıdır.

Richter Ölçeği Logaritma

Richter ölçeği, logaritmik bir ölçektir. Yani, her bir birim artışı, bir önceki birimden 10 kat daha büyük bir deprem anlamına gelir. Logaritma, bir sayının başka bir sayıya göre kaç katı olduğunu ifade eder. Richter ölçeğinde, sismik dalga genliği A'nın logaritması, referans genlik A0'nın logaritmasına bölünür ve sonuç, kayıt merkezinin yerel şartlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak düzeltme faktörü Q ile birleştirilir.

Richter ölçeği logaritmasının formülü şu şekildedir:

M = log10 (A / A0) + Q

Örneğin, bir depremin kaydedilen sismik dalga genliği A 1000 birim ve referans genlik A0 1 birim ise, depremin büyüklüğü aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

M = log10 (1000 / 1) + Q

M = log10 (1000) + Q

M = 3 + Q

Burada, log10 1000 = 3 olduğundan, depremin büyüklüğü Q faktörüne bağlı olarak 3 birim olacaktır. Q faktörü, kayıt merkezinin yerel şartlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir ve uzman seismologlar tarafından hesaplanır.

Richter Ölçeği Tablosu

Richter ölçeği aşağıdaki tablo ile birlikte verilmiştir. Bu tablo, depremin büyüklüğüne göre ölçek puanını, büyüklük sınırlarını ve etkilerini göstermektedir.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler