Plessy - Ferguson - Eduvit
Eduvit

Plessy - Ferguson

2023-01-19 03:58:15

Plessy v. Ferguson, 1896 yılında ABD Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir karardır. Karar, Homer Plessy adlı bir Afrikalı-Amerikalının Louisiana yasasına göre ayrımcı bir şekilde otobüste yerleştirilmesine karşı dava açtığı bir davayı kapsamaktadır. Ancak Mahkeme, Louisiana yasasının meşru olduğuna ve "eşit fakat ayrı" ilkesini benimsemiştir.

Plessy v. Ferguson kararı, "eşit fakat ayrı" ilkesini benimsemiştir. Bu ilke, ırklar arasında ayrım yapmanın meşru olduğunu ve ırklar arasında eşit olmalarının sağlanabileceğini öngörmektedir. Bu karar, ABD tarihinde önemli bir yer edinmiştir çünkü ırk ayrımcılığının yasallaştırılmasına neden olmuş ve Afrikalı-Amerikalıların hukuki statüsünü kötüleştirmiştir.

Plessy v. Ferguson kararı, ABD tarihinde önemli bir yer edinmiştir çünkü ırk ayrımcılığının yasallaştırılmasına neden olmuş ve Afrikalı-Amerikalıların hukuki statüsünü kötüleştirmiştir. Bu karar, 1954 yılında Brown v. Board of Education kararı ile devre dışı bırakılmış ve çeşitli hareketlerle sosyal adalet için mücadele edilmesine yol açmıştır. Bu karar, 1960'larda yürürlükteki ırk ayrımcılığının yasaklanmasının ve Afrikalı-Amerikaların eşit haklara sahip olmasının öncülüğünü yapmıştır.

Sonuç olarak, Plessy v. Ferguson kararı, ABD tarihinde önemli bir yer edinmiştir çünkü ırk ayrımcılığının yasallaştırılmasına neden olmuş ve Afrikalı-Amerikalıların hukuki statüsünü kötüleştirmiştir. Ancak aynı zamanda, sosyal adalet ve eşitliğin sağlanması için yapılan mücadelenin öncülüğünü yapmıştır.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler