Öğretim Nedir - Eduvit
Eduvit

Öğretim Nedir

2023-01-01 21:09:50

Öğretim, öğrencilere bilgiyi, beceri ve davranışları anlamaya yardımcı olmak amacıyla öğretmenin gerçekleştirmesi ile gerçekleşen bir süreçtir. Öğretim, her öğrenci için farklı bir öğretim yaklaşımı gerektirir. Öğretim, dersler, uygulamalar, ödevler, problemler, projeler ve öğrenme ortamlarının kontrolünü içerir. Öğretim, öğrencilerin bilgiyi edinmesini ve sürekli öğrenmesini mümkün kılan bir etkinliktir. Öğretim sürecinde öğrencilere, farklı bilgileri ve becerileri öğrenmeleri için gereken zihinsel ve davranışsal aracılar verilir.

Öğretimin Amacı

Öğretimin temel amacı, öğrencilerin mesleki, kültürel, sosyal ve bilimsel alanlarda öğrenmelerini desteklemektir. Öğretim, öğrencilerin erişebilecekleri maksimum kazanımlara ulaşmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu kazanımlar, öğrencilere hayatları boyunca problemleri çözmek için gerekli olan düşünme becerilerini geliştirmelerini ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.

Öğretim Yöntemleri

Öğretim yöntemleri, öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını desteklemek için öğretmenler tarafından kullanılan tekniklerdir. Öğretim yöntemleri arasında; problem çözme, akıl yürütme, tartışma, konuşma, sunum, öneri, problem çözme, karşılaştırma, inceleme, proje yönetimi ve araştırma bulunur. Bu yöntemler, öğrencilerin öğrenme sürecindeki katılımlarını geliştirmek amacıyla kullanılır.

Öğrenme Ortamları

Öğretim sürecinde öğrenme ortamları, öğretimin kalitesini ve öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını etkileyen temel unsurlardır. Öğretmenler, öğrenme ortamının etkili bir öğretim sürecine katkıda bulunabileceği farkında olduklarından, öğrenme ortamının öğrencilere etkin öğrenme olanağı sağlamasını ve öğrencilerin öğrenme sürecine katılımlarını desteklemelerini sağlamayı amaçlamaktadırlar. Öğrenme ortamları arasında; öğretmenlerin kullandığı öğretim teknolojisi ve araçları, öğrencilerin kullandığı öğrenme araçları ve materyalleri, öğrenme sürecinin yönetimini sağlayan öğretim stratejileri, öğrencinin öğrenme sürecindeki katılımını sağlayan etkinlikler ve öğrencinin öğrenme sürecindeki ilgili görevleri içeren sistem ve projeler bulunur.

Öğretmenin Rolü

Öğretim sürecinde öğretmenlerin rolü, öğrencilerin öğrenmesi ve gelişmesine yardımcı olmaktır. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımlarını destekleyen etkili öğretim yöntemleri seçer ve uygular. Öğretmenler, öğrencilerin her bir öğrenme sürecini kontrol etmiş ve gerçek dünyaya nasıl uygulayacaklarını anlamış olmalarını sağlamalıdır. Öğretmenler ayrıca, öğrenme süreci boyunca öğrencilerin güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamı oluşturmak için gerekli olan güvenlik düzenlemelerini ve öğrencinin katılımını destekleyici etkinlikleri planlamalıdır.

Öğrenme Sürecinin Değerlendirilmesi

Öğretim sürecinin değerlendirilmesi, öğrencinin öğrenme sürecinde ne kadar başarılı olacağını belirlemek için öğretmenler tarafından kullanılan kontrol ve değerlendirme teknikleridir. Öğretmenler, görevler, çalışmalar, konuşmalar ve projeler gibi öğrenme sürecindeki öğrencilerin katılımlarını değerlendirerek her öğrencinin öğrenme sürecinde ne kadar başarılı olduğunu takip eder. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini değerlendirmek için gözlem, görsel algılamalar, yazılı ve diğer testler kullanabilir.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler