Monroe Doktrini ve Tarihi - Eduvit
Eduvit

Monroe Doktrini ve Tarihi

2023-01-19 00:22:11

Monroe Doktrini Nedir

Monroe Doktrini, 1823 yılında ABD Başkanı James Monroe tarafından ilan edilen bir politika doktrinidir. Doktrin, ABD'nin Latin Amerika kıtasındaki siyasi gelişmelerle ilgili görüşlerini ifade etmek amacıyla ilan edilmiştir. Doktrin, ABD'nin Latin Amerika kıtasındaki siyasi istikrarı korumak ve kıtada yabancı güçlerin müdahalesini engellemek amacını taşımaktadır.

Monroe Doktrini, ABD'nin Latin Amerika kıtasındaki siyasi istikrarı korumak ve kıtada yabancı güçlerin müdahalesini engellemek amacını taşımaktadır. Doktrin, ABD'nin Latin Amerika kıtasındaki halkların özgürlük ve bağımsızlıklarını koruyan bir politika olarak görülmektedir. Doktrin ayrıca, ABD'nin Latin Amerika kıtasındaki halkların özgürlük ve bağımsızlıklarını koruyan bir politika olarak görülmektedir.

Monroe Doktrini, ABD'nin Latin Amerika kıtasındaki siyasi istikrarı korumak ve kıtada yabancı güçlerin müdahalesini engellemek amacını taşımaktadır. Doktrin, ABD'nin Latin Amerika kıtasındaki halkların özgürlük ve bağımsızlıklarını koruyan bir politika olarak görülmektedir. Doktrin, Latin Amerika ülkelerinde ve diğer ülkelerde hala etkili olarak kullanılmaktadır ve ABD'nin Latin Amerika politikasının temelini oluşturur.

Monroe Doktrini Tarihi

Monroe Doktrini, ABD'nin Latin Amerika'daki siyasi nüfuzunu artırmaya yönelik bir dış politika belgesidir. Doktrin, 1823 yılında ABD Başkanı James Monroe tarafından Kongre'ye sunulan bir bildiridir ve Amerika kıtasında Avrupa devletlerinin müdahalesine izin verilmeyeceğini belirtir. Bu bildiri, daha sonra Amerikan dış politikasının önemli bir prensibi haline geldi ve ABD'nin Latin Amerika'daki nüfuzunu artırmasına yardımcı oldu.

Monroe Doktrini, Avrupa devletlerinin Amerika kıtasına müdahale etme hakkı olmadığını ve bölgedeki kolonilerini artık genişletmeyeceğini açıkça belirtir. Belge, "Amerika kıtasında herhangi bir gücün varlığı veya kontrolü, bizim barış ve güvenliğimizi tehdit eder" ifadesini içermektedir. Doktrinin arkasındaki fikir, ABD'nin Latin Amerika'yı bir bütün olarak koruma ve Amerikan emperyalizmini yayma arzusudur.

Monroe Doktrini, ABD'nin Latin Amerika'da siyasi ve ekonomik nüfuzunu artırmak için kullanılmıştır. Özellikle 19. yüzyıl boyunca, ABD Latin Amerika'da birçok ülkeyle ticari anlaşmalar imzalayarak ekonomik nüfuzunu artırmıştır. Bunun yanı sıra, ABD, Latin Amerika'daki siyasi istikrarsızlık ve çatışmalara müdahale ederek nüfuzunu artırmaya çalışmıştır.

Monroe Doktrini, ABD'nin Latin Amerika'daki nüfuzunu artırmak için bir araç olmuştur. Ancak, belge, Latin Amerika ülkelerindeki ulusal egemenliğe ve bağımsızlığa müdahale olarak da algılanmıştır. Bu nedenle, Monroe Doktrini, ABD'nin Latin Amerika'da siyasi nüfuzunu artırmak için kullanması nedeniyle, tartışmaların odağı olmuştur.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler