Moment Magnitüd Ölçeği / Tarihi ve Özellikleri - Eduvit
Eduvit

Moment Magnitüd Ölçeği / Tarihi ve Özellikleri

2023-02-25 01:02:02

Moment magnitüd ölçeği, depremlerin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir ölçümdür. Bu ölçek, depremin oluşumunda salınan enerjinin miktarına dayalı olarak hesaplanır.

Moment magnitüd ölçeği, Richter ölçeği ile karıştırılmamalıdır. Richter ölçeği, depremin büyüklüğünü deprem dalgalarının amplitüdüne dayalı olarak hesaplar. Moment magnitüd ölçeği, Richter ölçeğine göre daha hassas bir ölçümdür ve büyük depremleri daha doğru bir şekilde ölçebilir.

Moment magnitüd ölçeği, depremin çıkış noktasındaki kırılmanın boyutuna ve kırılma yüzeyinin ne kadar alanını etkilediğine dayalı olarak hesaplanır. Bu ölçek, Mw sembolüyle gösterilir ve genellikle 0'dan 10'a kadar olan bir ölçek kullanılır. Her bir tam Mw artışı, depremin enerjisinin 32 katına karşılık gelir.

Moment magnitüd ölçeği, büyük depremleri ölçmek için kullanılan standart bir ölçümdür ve dünya çapında deprem ölçümlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Moment Magnitüd Ölçeği Özellikleri

Moment magnitüd ölçeği, depremlerin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan bir ölçümdür ve şu özelliklere sahiptir:

Deprem enerjisinin büyüklüğüne dayalı olarak hesaplanır: Moment magnitüd ölçeği, deprem sırasında salınan enerjinin miktarına dayalı olarak hesaplanır. Bu ölçüm, depremin çıkış noktasındaki kırılmanın boyutuna ve kırılma yüzeyinin ne kadar alanını etkilediğine bağlıdır.

Daha hassas bir ölçümdür: Moment magnitüd ölçeği, Richter ölçeğine göre daha hassas bir ölçümdür. Bu ölçüm, büyük depremleri daha doğru bir şekilde ölçebilir.

Logaritmik bir ölçümdür: Moment magnitüd ölçeği, logaritmik bir ölçümdür ve her bir tam Mw artışı, depremin enerjisinin 32 katına karşılık gelir. Örneğin, Mw 6,0 deprem, Mw 5,0 depremden 32 kat daha fazla enerji salar.

Dünya çapında kullanılan bir ölçümdür: Moment magnitüd ölçeği, büyük depremleri ölçmek için dünya çapında kullanılan standart bir ölçümdür. Bu ölçüm, deprem araştırmacıları, bilim insanları ve kurtarma ekipleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılır.

Depremin yıkıcı etkisini tahmin etmek için kullanılır: Moment magnitüd ölçeği, depremin büyüklüğünü ölçmenin yanı sıra, depremin yıkıcı etkisini tahmin etmek için de kullanılır. Deprem şiddeti, yerel koşullara, yapıların dayanıklılığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir, bu nedenle moment magnitüd ölçeği, depremin yıkıcı etkisini daha doğru bir şekilde tahmin etmek için kullanılır.

Moment Magnitüd Ölçeği Tarihi

Moment magnitüd ölçeği, 1970'lerin başlarında Hiroo Kanamori tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek, Richter ölçeğine göre daha hassas ve doğru bir deprem büyüklüğü ölçümü sağlamaktadır. Kanamori, özellikle Pasifik Ateş Çemberi'nde meydana gelen büyük depremlerin büyüklüğünü daha doğru bir şekilde ölçmek için bu ölçeği geliştirdi.

Moment magnitüd ölçeği, depremin çıkış noktasındaki kırılmanın boyutuna ve kırılma yüzeyinin ne kadar alanını etkilediğine dayalı olarak hesaplanır. Bu ölçüm, Richter ölçeğinde olduğu gibi sadece deprem dalgalarının amplitüdüne dayanmaz.

Moment magnitüd ölçeği, ilk olarak 1979'da kullanılmıştır ve 1980'lerde dünya çapında kullanılmaya başlanmıştır. O zamandan beri, özellikle büyük depremlerin büyüklüğünü ölçmek için standart bir ölçüm yöntemi haline gelmiştir. Moment magnitüd ölçeği, dünya genelinde deprem araştırmacıları, bilim insanları ve kurtarma ekipleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, moment magnitüd ölçeği, Richter ölçeğine göre daha doğru ve hassas bir deprem büyüklüğü ölçümü sağlayan bir ölçümdür. Günümüzde, dünya genelinde deprem ölçümlerinde standart bir ölçüm yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Magnitüd Hesaplamalarında Kullanılan Fazlar

Deprem magnitüdü hesaplamalarında, genellikle P, S ve L dalgaları gibi farklı fazlar kullanılır.

  • P (Primary) dalgaları: En hızlı ve en az etkili olan dalgalar olarak kabul edilir. Yayılması en hızlı olan deprem dalgalarıdır ve birinci dalga olarak da bilinirler. Yer kabuğunun içinde yayılan basınç dalgalarıdır.
  • S (Secondary) dalgaları: P dalgalarından daha yavaş hareket eden S dalgaları, daha büyük bir etkiye sahiptir ve çevreleyen malzemeleri yatay bir şekilde sarsar. Bu dalgalara yanal dalga veya ikinci dalga da denir.
  • L (Love) dalgaları: Daha yavaş hareket eden L dalgaları, en büyük etkiye sahip olan dalgalar olarak kabul edilir. Bu dalga tipi, yeryüzeyinde yatay bir şekilde hareket eder.

Deprem magnitüdü hesaplamalarında genellikle P dalgaları kullanılarak başlangıç ​​zamanı belirlenir ve ardından S ve L dalgaları kullanılarak deprem büyüklüğü hesaplanır. Bununla birlikte, farklı hesaplama yöntemleri ve teknikleri de kullanılabilir.

Magnitüd Frekans İlişkisi

Deprem magnitüdü ve frekansı arasında bir ilişki vardır. Deprem frekansı, bir saniye boyunca meydana gelen titreşimlerin sayısıdır ve Hertz (Hz) birimi ile ölçülür. Magnitüd ise depremin salınım enerjisinin bir ölçüsüdür ve Moment Magnitüd Ölçeği'nde (Mw) ölçülür.

Deprem magnitüdü arttıkça, depremin sıklığı azalır. Yani büyük depremler daha az sıklıkla meydana gelirken, küçük depremler daha sık meydana gelir. Bu, depremlerin çoğunun küçük olmasına rağmen, büyük depremlerin daha az sıklıkla gerçekleştiği anlamına gelir. Bu ilişki, Gutenberg-Richter Kanunu olarak bilinir ve genellikle logaritmik bir grafik olarak gösterilir. Bu grafikte, deprem büyüklüğü ve deprem sıklığı arasındaki ilişki, doğru orantılı bir eğriyle ifade edilir.

Bu ilişki, deprem tehlikesini belirlemede önemlidir. Özellikle büyük depremlerin daha az sıklıkla gerçekleştiği bölgelerde, deprem öngörüsü ve risk değerlendirmesi yapmak daha zordur.

Magnitüd Şiddet Karşılaştırması

Deprem büyüklüğü, depremin serbest bıraktığı enerjinin bir ölçüsüdür ve Moment Magnitüd Ölçeği'nde (Mw) ölçülür. Deprem şiddeti ise, depremin yeryüzünde hissedilen etkisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Mercalli Şiddet Ölçeği veya Richter Ölçeği gibi bir ölçekte ölçülür.

Deprem büyüklüğü ve deprem şiddeti arasında bir doğrudan karşılaştırma yapılamaz, çünkü bu iki ölçek farklı şeyleri ölçer. Ancak, yaklaşık bir karşılaştırma yapmak için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Deprem büyüklüğü, depremin serbest bıraktığı enerjinin bir ölçüsüdür ve Moment Magnitüd Ölçeği'nde (Mw) ölçülür. Deprem şiddeti ise, depremin yeryüzünde hissedilen etkisinin bir ölçüsüdür ve genellikle Mercalli Şiddet Ölçeği veya Richter Ölçeği gibi bir ölçekte ölçülür.

Deprem büyüklüğü ve deprem şiddeti arasında bir doğrudan karşılaştırma yapılamaz, çünkü bu iki ölçek farklı şeyleri ölçer. Ancak, yaklaşık bir karşılaştırma yapmak için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Tablodan da görülebileceği gibi, Mw büyüklükleri 2,0 ila 8,0 arasında değişirken, Mercalli Şiddeti ve Richter Ölçeği arasında büyük farklılıklar var. Bu nedenle, bir depremin şiddetini belirlemek için, depremin merkez üssüne ve yeryüzünde nerede olduğuna bağlı olarak, farklı ölçekler veya yöntemler kullanılabilir.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler