Marjinal Dağılımlar Nedir / Fonsiyonları ve Örnekleri - Eduvit
Eduvit

Marjinal Dağılımlar Nedir / Fonsiyonları ve Örnekleri

2023-01-11 21:36:25

Marjinal dağılım, bir olasılık dağılımının bir değişkeni tek başına ele alındığında sahip olduğu olasılık dağılımıdır. Yani, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri dikkate almaksızın, bir değişkenin dağılımını belirtir.

Örneğin, bir çok değişken içeren bir olasılık dağılımı olsun. Bu olasılık dağılımı, bir değişkenin değeri için farklı olasılıklar içerebilir. Bu durumda, sadece bu değişkenin olasılık dağılımı ele alındığında, marjinal dağılım elde edilir.

Marjinal dağılım, veri setinin belli bir özelliği hakkında bilgi sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, iki farklı değişkenin ilişkisi incelendiğinde, bu değişkenlerin her birinin marjinal dağılımı, her bir değişkenin veri setindeki dağılımı hakkında bilgi sağlayabilir. Bu bilgi, her bir değişkenin ne kadar yaygın olduğunu veya belirli bir aralıkta değerlerin ne sıklıkta görüldüğünü belirlemek için kullanılabilir.

Marjinal dağılım ayrıca, bir değişkenin diğer değişkenlerle olan ilişkisini belirlemek için kullanılan koşullu olasılık dağılımlarını hesaplamak için de kullanılabilir. Örneğin, iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için bir koşullu olasılık dağılımı hesaplamak istiyorsanız, önce marjinal dağılımları hesaplayabilir ve ardından bu dağılımların birleşimini kullanarak koşullu dağılımları hesaplayabilirsiniz.

Marjinal dağılım, istatistik, olasılık teorisi ve makine öğrenmesi gibi birçok alanda kullanılır ve verilerin analizi ve yorumlanmasında önemli bir araçtır.

Marjinal Dağılım Fonksiyonu

Marjinal dağılım fonksiyonu, bir olasılık dağılımının tek bir değişkeninin olasılık dağılımıdır. Yani, iki ya da daha fazla değişken içeren bir olasılık dağılımında, her bir değişkenin marjinal dağılım fonksiyonu, diğer değişkenlerin değerlerinden bağımsız olarak, bir değişkenin olasılık dağılımını gösterir.

Örneğin, X ve Y olmak üzere iki değişkenli bir olasılık dağılımı olsun. X ve Y değişkenlerinin olasılık dağılımları, sırasıyla, f(X) ve f(Y) olarak verilsin. X'in marjinal dağılım fonksiyonu, f(X) olacaktır, yani sadece X'nin olasılık dağılımını gösterir. Aynı şekilde, Y'nin marjinal dağılım fonksiyonu, f(Y) olacaktır.

Marjinal dağılım fonksiyonları, verilerin analizi ve yorumlanmasında önemli bir araçtır. Örneğin, bir değişkenin marjinal dağılım fonksiyonu, bu değişkenin dağılımı hakkında bilgi sağlar. Bu, bir veri setinin belli bir özelliği hakkında bilgi sağlamak için kullanılabilir.

Ayrıca, marjinal dağılım fonksiyonları, bir değişkenin diğer değişkenlere olan bağımlılığını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek için bir koşullu olasılık dağılımı hesaplamak istiyorsanız, önce marjinal dağılım fonksiyonlarını hesaplayabilir ve ardından bu fonksiyonların birleşimini kullanarak koşullu dağılım fonksiyonlarını hesaplayabilirsiniz.

Marjinal dağılım fonksiyonları, istatistik, olasılık teorisi, ekonomi, biyoloji ve birçok diğer alanda kullanılabilir ve birçok uygulamada önemli bir araçtır.

Marjinal Dağılım Bağımlılığı

Marjinal dağılım bağımlılığı, bir olasılık dağılımındaki değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan bir kavramdır. İki değişken arasındaki marjinal bağımlılık, her bir değişkenin marjinal dağılımı ile diğer değişkenin marjinal dağılımının çarpımı arasındaki orana eşittir.

Örneğin, X ve Y olmak üzere iki değişkenli bir olasılık dağılımı olsun. X ve Y değişkenlerinin marjinal dağılımları sırasıyla P(X) ve P(Y) olarak verilsin. X ve Y arasındaki marjinal bağımlılık P(X,Y), P(X) ve P(Y) arasındaki orana eşit olacaktır:


P(X,Y) = P(X) * P(Y) / P(X ∩ Y)

Burada P(X ∩ Y), X ve Y değişkenlerinin birlikte gerçekleşme olasılığıdır.


Marjinal bağımlılık, bir değişkenin diğer değişkenin değeri hakkında bilgi sağlayarak, verilerin analizi ve tahmin edilmesinde önemli bir araçtır. Örneğin, iki değişken arasındaki marjinal bağımlılık hesaplanarak, bir değişkenin diğerine olan etkisi ölçülebilir. Bu, bir sınıflandırma veya regresyon modeli gibi bir makine öğrenmesi modelinde, değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayarak, bir değişkenin diğerine olan bağımlılığını belirlemek için kullanılabilir.

Marjinal Dağılım Örnekleri

Marjinal dağılım kavramı, birçok farklı örnekleme ve uygulama alanında kullanılabilir. İşte marjinal dağılımın bazı örnekleri:

  • İki değişkenli bir olasılık dağılımı: Bir olasılık dağılımı, birden fazla değişkene sahip olabilir. İki değişkenli bir olasılık dağılımı örneğinde, iki değişkenin marjinal dağılımları, her bir değişkenin olasılık dağılımıdır.
  • İstatistiksel veri analizi: Marjinal dağılım, bir veri setinin belli bir özelliği hakkında bilgi sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, bir veri setindeki bir değişkenin marjinal dağılımı, bu değişkenin değerlerinin dağılımı hakkında bilgi sağlayabilir.
  • Makine öğrenmesi: Marjinal dağılım, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi alanlarda kullanılabilir. Örneğin, bir sınıflandırma algoritması, bir veri setindeki her bir değişkenin marjinal dağılımlarını kullanarak, bir nesnenin hangi sınıfa ait olduğunu belirleyebilir.
  • Ekonomi: Marjinal dağılım, ekonomi alanında da kullanılabilir. Örneğin, bir malın marjinal faydası, bir tüketici tarafından elde edilen son birim fayda hakkında bilgi sağlar.
  • Biyoloji: Marjinal dağılım, biyoloji ve genetik alanlarında da kullanılabilir. Örneğin, bir popülasyondaki bir genetik özelliğin marjinal dağılımı, bu özelliğin ne kadar yaygın olduğunu belirleyebilir.

Bu örnekler, marjinal dağılım kavramının birçok farklı alanda kullanılabilen bir analitik araç olduğunu göstermektedir.


❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler