Eduvit

Kriminalistik Nedir

2023-01-08 20:08:34

Kriminalistik, suçların çözümünde kullanılan bilim dalıdır. Kriminalistik, suç işleme sürecinde ortaya çıkan fiziksel delillerin toplanması, saklanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi gibi konuları kapsar. Bu deliller arasında, parmak izleri, DNA, kurşun izleri, tükürük ve diğer biyolojik materyaller bulunur. Kriminalistik, suçluların tespiti ve yargılanmasında önemli bir rol oynar ve suçların çözümünde kritik bir araçtır. Kriminalistik, adli tıp, adli biyoloji, adli kimya ve adli fizik gibi bilim dalları ile birlikte çalışır ve bu bilim dallarının verilerini kullanarak suçların çözümüne yardımcı olur.


İnceleme teknikleri: Kriminalistik çalışmalarında, çeşitli inceleme teknikleri kullanılır. Örneğin, bir cinayet işlendiği düşünülen bir odada, kan izleri, parmak izleri ve diğer izler aranır. Ayrıca, cinayet aleti veya cinayeti işleyen kişinin bulunabileceği diğer kanıtlar da toplanır.

Analiz yöntemleri: Kriminalistik çalışmalarında, toplanan kanıtların analizi yapılır. Örneğin, bir cinayet aletinde bulunan kan izleri, DNA örnekleriyle karşılaştırılır ve cinayeti işleyen kişinin DNA'sının tespit edilmesine yardımcı olur. Ayrıca, kimyasal analizler de kullanılır; örneğin, bir çatlak gözlükte bulunan kirlerin tespiti cinayeti işleyen kişinin ne zamandır orada olduğunu tahmin etmeye yardımcı olabilir.

Rapor hazırlama: Kriminalistik çalışmaları sonucunda, çeşitli raporlar hazırlanır. Bu raporlar, toplanan kanıtların detaylı bir şekilde tarif edildiği ve analiz sonuçlarının yer aldığı belgelerdir. Raporlar, cinayetin çözümünde önemli rol oynar ve yargılamalarda da kullanılır.

Mütalaa: Kriminalistik çalışmalarının sonucunda, cinayetin nasıl işlendiği hakkında bir mütalaa hazırlanır. Mütalaa, cinayetin olası sebeplerini, işleniş şeklini ve işleyen kişinin özelliklerini içeren bir rapordur. Mütalaa, c

❤️ paylaşabilirsin