Kolmogorov Smirnov Testi - Eduvit
Eduvit

Kolmogorov Smirnov Testi

2023-01-08 20:54:20

Kolmogorov-Smirnov testi, bir veri kümesinin bir dağılım gösterip göstermediğini ve hangi dağılımı gösterdiğini test etmek için kullanılan bir istatistik testidir. Bu test, bir veri kümesinin bir teorik dağılımı takip edip etmediğini test eder ve veri kümesinin hangi teorik dağılımı takip ettiğini tespit etmeye çalışır.


Kolmogorov-Smirnov testi, veri kümesinin teorik dağılımı takip etmediğini gösterirse, veri kümesinin o teorik dağılımı takip etmediği sonucuna varılır. Bu test, veri kümesinin normal dağılım, eşit dağılım veya diğer dağılımlar gibi birçok farklı dağılımı takip etip etmediğini test edebilir. Kolmogorov-Smirnov testi, veri kümesinin bir teorik dağılımı takip ettiğini gösterirse, veri kümesinin o teorik dağılımı takip ettiği sonucuna varılır.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler