Eduvit

Katkı Payı Nedir

2023-01-01 21:14:14

Katkı payı, bir sigortalının bir sigortalılık poliçesi için ödediği primin bir kısmıdır. Sigortalı, sigortalılık poliçesi üzerinden bir riski üstlendiği için sigorta şirketine prim öder. Bu primin bir kısmı, sigortalının ödediği katkı payıdır. Sigortalılık poliçesi üzerinden korunan riskler, sigortalılık poliçesi yapılırken belirlenir ve katkı payı da bu risklerin önemi ve sigortalının ödediği prim miktarına göre belirlenir. Katkı payı, sigortalılık poliçesi üzerinden korunan risklerin gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketinin sigortalıya ödeyeceği tutarın bir kısmını temsil eder.

❤️ paylaşabilirsin