Eduvit

İskele İnspektörlüğü Nedir

2023-01-02 09:00:51

"İskele İnspektörlüğü" terimi, belirli bir kuruluş veya şirket tarafından, iskelelerin güvenliğini sağlamak ve bunların yapımı, kullanımı ve bakımı ile ilgili işleri yönetmek amacıyla atanan bir pozisyon veya birim anlamına gelebilir. Bu pozisyon veya birim, iskelelerin yapımından, kullanımına kadar olan süreçleri denetleyebilir ve gerektiğinde önlemler alarak iskelelerin güvenliğini sağlamaya çalışabilir. İskele İnspektörlüğü pozisyonu veya birimi, genellikle inşaat sektöründe veya benzeri bir alanda çalışan bir kuruluş veya şirket tarafından oluşturulur.

❤️ paylaşabilirsin