Hücre Zarı Nedir / Yapısı ve Özellikleri - Eduvit
Eduvit

Hücre Zarı Nedir / Yapısı ve Özellikleri

2023-01-04 12:30:41

Hücre zarı, canlı organizmaların hücrelerini saran ince, esnek bir zar yapısıdır. Hücre zarı, hücrenin iç ve dış ortamları arasında bir bariyer görevi görerek hücre içindeki metabolik süreçleri ve hücre dışındaki çevresel faktörleri ayırır.

Hücre zarı, iki katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu yapı, fosfolipid adı verilen yağ asitlerinden oluşur. Fosfolipid molekülleri, hidrofobik (suda çözünmez) yağ asidi kısımları ve hidrofilik (suda çözünür) fosfat kafaları içerir. Hidrofobik kısımlar, hücre zarının içinde, hidrofilik kısımlar ise hücre zarının iç ve dış yüzeyinde bulunur. Hidrofobik kısımlar, su ve diğer hidrofilik maddelerin hücre zarından geçişini engelleyerek, hücre içindeki homeostazı korur.

Hücre zarı ayrıca, hücrenin iç ve dış ortamları arasında madde alışverişini sağlar. Bu madde alışverişi, hücre zarındaki protein kanalları ve taşıyıcı proteinler aracılığıyla gerçekleşir. Protein kanalları, hücre zarında bulunan özel proteinlerdir ve belirli moleküllerin hücre zarından geçmesine izin verir. Taşıyıcı proteinler ise, hücre zarından geçebilecek molekülleri seçici olarak taşır.

Hücre zarı ayrıca, hücreye özgü kimyasal tanımlama işlevi gören özel proteinler içerir. Bu proteinler, hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve hücre davranışlarının düzenlenmesini sağlar.

Sonuç olarak, hücre zarı, hücrelerin iç ve dış ortamları arasında bir bariyer görevi görerek hücre içindeki metabolik süreçleri düzenleyen, madde alışverişini sağlayan ve hücreye özgü kimyasal tanımlama işlevi gören bir yapıdır.

Hücre Zarının Özellikleri

Hücre zarı, canlı organizmalarda hücrelerin iç ve dış ortam arasında bir bariyer görevi gören, ince, esnek bir zar yapısıdır. Hücre zarının bazı özellikleri şunlardır:

 • Fosfolipid yapı: Hücre zarı, iki katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu yapı, fosfolipid adı verilen yağ asitlerinden oluşur. Fosfolipid molekülleri, hidrofobik (suda çözünmez) yağ asidi kısımları ve hidrofilik (suda çözünür) fosfat kafaları içerir.
 • Seçici geçirgenlik: Hücre zarı, seçici geçirgen bir yapıya sahiptir. Bu özellik, hücre zarının hidrofobik kısımlarından dolayı, bazı maddelerin hücre zarından geçmesine izin verirken, diğerlerinin geçmesini engeller.
 • Madde alışverişi: Hücre zarı, hücrenin iç ve dış ortamı arasında madde alışverişini sağlayan özel protein kanalları ve taşıyıcı proteinler içerir.
 • Kimyasal tanımlama: Hücre zarı, hücrelere özgü kimyasal tanımlama işlevi gören özel proteinler içerir. Bu proteinler, hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve hücre davranışlarının düzenlenmesini sağlar.
 • Esneklik: Hücre zarı, esnek bir yapıya sahiptir. Bu özellik, hücrenin şeklini değiştirebilmesine olanak tanır.
 • Koruyucu işlev: Hücre zarı, hücrenin iç ortamını dış etkilere karşı korur. Hücre zarı, zararlı maddelerin hücreye girişini engeller ve hücreyi çevresel etkilere karşı korur.
 • Homeostaz: Hücre zarı, hücre içindeki homeostazın korunmasına yardımcı olur. Bu, hücre zarının içindeki maddelerin düzenlenmesi ve hücre içindeki metabolik süreçlerin kontrol edilmesi anlamına gelir.

Hücre zarının bu özellikleri, hücrenin hayatta kalması ve normal fonksiyonlarını sürdürmesi için hayati önem taşır.

Hücre Zarının Görevleri

Hücre zarı, canlı organizmalarda hücrelerin iç ve dış ortam arasında bir bariyer görevi gören, ince, esnek bir zar yapısıdır. Hücre zarının temel görevleri şunlardır:

 • Bariyer görevi: Hücre zarı, hücrenin iç ve dış ortamlarını ayırarak hücre içindeki metabolik süreçleri düzenler.
 • Seçici geçirgenlik: Hücre zarı, seçici geçirgen bir yapıya sahiptir. Bu özellik, hücre zarının hidrofobik kısımlarından dolayı, bazı maddelerin hücre zarından geçmesine izin verirken, diğerlerinin geçmesini engeller.
 • Madde alışverişi: Hücre zarı, hücrenin iç ve dış ortamı arasında madde alışverişini sağlayan özel protein kanalları ve taşıyıcı proteinler içerir.
 • Kimyasal tanımlama: Hücre zarı, hücrelere özgü kimyasal tanımlama işlevi gören özel proteinler içerir. Bu proteinler, hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmasını ve hücre davranışlarının düzenlenmesini sağlar.
 • Esneklik: Hücre zarı, esnek bir yapıya sahiptir. Bu özellik, hücrenin şeklini değiştirebilmesine olanak tanır.
 • Koruyucu işlev: Hücre zarı, hücrenin iç ortamını dış etkilere karşı korur. Hücre zarı, zararlı maddelerin hücreye girişini engeller ve hücreyi çevresel etkilere karşı korur.
 • Homeostaz: Hücre zarı, hücre içindeki homeostazın korunmasına yardımcı olur. Bu, hücre zarının içindeki maddelerin düzenlenmesi ve hücre içindeki metabolik süreçlerin kontrol edilmesi anlamına gelir.
 • Hücre içi organizasyon: Hücre zarı, hücre içindeki organellerin ve sitoplazmanın düzenli bir yapıda tutulmasına yardımcı olur. Hücre zarı, hücre içi sıvıların hareketini ve organellerin birbirleriyle olan etkileşimini düzenler.

Hücre zarının bu görevleri, hücrenin hayatta kalması ve normal fonksiyonlarını sürdürmesi için hayati önem taşır.

Hücre Zarının Yapısı

Hücre zarı, canlı organizmaların hücrelerini saran ince, esnek bir zar yapısıdır. Hücre zarı iki katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu yapı, fosfolipid adı verilen yağ asitlerinden oluşur.

Fosfolipid molekülleri, hidrofobik (suda çözünmez) yağ asidi kısımları ve hidrofilik (suda çözünür) fosfat kafaları içerir. Hidrofobik kısımlar, hücre zarının içinde, hidrofilik kısımlar ise hücre zarının iç ve dış yüzeyinde bulunur. Hidrofobik kısımlar, su ve diğer hidrofilik maddelerin hücre zarından geçişini engelleyerek, hücre içindeki homeostazı korur.

Hücre zarı, özel proteinler ve karbonhidratlar içerir. Bu proteinler, hücreye özgü kimyasal tanımlama işlevi gören özel proteinler içerir. Karbonhidratlar ise, hücre zarının dış yüzeyinde bulunur ve hücrenin çevresindeki diğer hücrelerle etkileşim kurmasını sağlar.

Hücre zarının yapısı, birçok hücre tarafından değişebilir. Örneğin, bitki hücrelerinin hücre zarları, hayvan hücrelerinin hücre zarlarından farklıdır. Bitki hücreleri, hücre zarlarına ek olarak, hücre çeperi adı verilen bir yapıya sahiptirler.

Sonuç olarak, hücre zarı, canlı organizmaların hücrelerini saran ince, esnek bir zar yapısıdır. Hücre zarı, iki katmanlı bir yapıya sahiptir ve özel proteinler ve karbonhidratlar içerir. Hücre zarının yapısı, hücrenin türüne ve işlevine bağlı olarak değişebilir.

Hücre Zarından Geçebilen Maddeler

Hücre zarından geçebilen maddeler, hücre zarının seçici geçirgenliği ile belirlenir. Hücre zarı, küçük boyutlu ve hidrofobik (suda çözünmez) moleküllerin hücre zarından geçişine izin verirken, hidrofilik (suda çözünür) veya büyük moleküllerin geçişini engeller. Hücre zarından geçebilen bazı maddeler şunlardır:

 • Oksijen: Hücreler, oksijeni enerji üretimi için kullanırlar. Hücre zarı, oksijen moleküllerinin hücreye geçişine izin verir.
 • Karbondioksit: Hücreler, metabolizma sonucu oluşan karbondioksiti atmak için hücre zarından geçirirler.
 • Su: Hücrelerin çoğu, suyun hücre zarından geçmesine izin verir. Su, hücre için önemli bir besin ve birçok metabolik reaksiyonda kullanılır.
 • Küçük hidrofobik moleküller: Hücre zarı, bazı küçük hidrofobik moleküllerin geçişine izin verir. Bu moleküller arasında, lipitler, steroid hormonlar ve yağda çözünen vitaminler bulunur.
 • Bazı iyonlar: Hücre zarı, bazı iyonların geçişine izin verir. Örneğin, hücreler sodyum, potasyum ve klorür iyonlarının hücre zarından geçişine izin verirler.
 • Bazı küçük organik moleküller: Hücre zarı, bazı küçük organik moleküllerin geçişine izin verir. Bu moleküller arasında, glukoz ve amino asitler bulunur.

Hücre zarından geçebilen maddeler, hücrenin ihtiyacına ve hücre zarının özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Hücre Zarından Geçemeyen Maddeler

Hücre zarı seçici geçirgen bir yapıya sahip olduğundan, bazı maddelerin hücre zarından geçişine izin vermez. Hücre zarından geçemeyen maddeler şunlardır:

 • Büyük moleküller: Hücre zarı, büyük moleküllerin hücreye geçişine izin vermez. Bu moleküller arasında proteinler ve nükleik asitler (DNA ve RNA) bulunur.
 • Hidrofilik moleküller: Hidrofilik (suda çözünen) moleküller, hücre zarından geçemeyen moleküller arasındadır. Bu moleküller arasında, glukoz, fruktoz ve sakaroz gibi şekerler, amino asitler, nükleotidler ve vitaminler bulunur.
 • İyonlar: Hücre zarı, bazı iyonların geçişine izin vermez. Bu iyonlar arasında, hidrojen iyonları (H+), hidroksit iyonları (OH-) ve fosfat iyonları (PO43-) bulunur.
 • Polar moleküller: Polar moleküller, hücre zarından geçemezler. Polar moleküller, hidrofilik kısımlara sahip oldukları için, hücre zarının hidrofobik iç kısmında kalırlar.

Hücre zarından geçemeyen maddeler, hücrenin ihtiyacına ve hücre zarının özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Hücre Zarının Akıcı Olmasını Sağlayan Mekanizma

Hücre zarının akıcı olmasını sağlayan mekanizma, hücre zarında bulunan fosfolipidlerin akışkan yapısından kaynaklanır. Fosfolipidler, hücre zarında bir çift katman oluştururlar. Bu katmanın hidrofobik (su itici) kısımları birbirine yakınken, hidrofilik (su seven) kısımları hücre zarının dış ve iç ortamlarına doğru bakarlar.

Hücre zarındaki fosfolipidler, birbirlerine bağlanan hidrofobik etkileşimler ile bir arada tutulurlar. Fakat aynı zamanda bu etkileşimler, fosfolipidlerin esnekliğine ve hareket etmesine izin verir. Bu sayede, hücre zarında bulunan fosfolipidler birbirleri arasında serbestçe hareket edebilirler.

Hücre zarının akışkan yapısını sağlayan bir diğer mekanizma, hücre zarındaki proteinlerdir. Proteinler, hücre zarında bulunan bir diğer önemli yapı taşıdır. Hücre zarındaki proteinler, hücre zarının yapısına destek sağlarken, aynı zamanda hücre zarının akışkanlığını da artırırlar.

Hücre zarının akıcı olmasının önemi, hücre zarının işlevi ile ilgilidir. Akışkan hücre zarı, hücre zarındaki proteinlerin birbirleriyle etkileşimini kolaylaştırır ve hücre zarındaki taşıyıcı proteinlerin hareketlerini etkiler. Bu, hücrenin iç ve dış ortam arasında madde alışverişinin sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, akışkan hücre zarı, hücrenin şekil değiştirmesini sağlar ve hücrenin işlevlerini yerine getirmesine olanak tanır.

Hücre Zarı Tüm Canlılarda Bulunur mu? 

Hücre zarı, tüm canlı organizmalarda bulunan temel bir yapı taşıdır. Hücre zarı, tek hücreli organizmalardan çok hücreli organizmalara kadar tüm canlılarda mevcuttur. Hücre zarı, canlı hücreleri çevreleyen ince, esnek bir zar yapısıdır ve hücrenin iç ortamını dışarıdaki çevreden ayırır. Hücre zarı, hücrenin beslenmesi, solunumu, atık atımı, su alımı ve diğer metabolik süreçler için gereken madde alışverişini kontrol eder. Hücre zarı, tüm canlıların hücrelerinde bulunması nedeniyle, canlıların yaşamını sürdürebilmesi için hayati bir öneme sahiptir.

Hücre Zarı Bitkilerde Selüloz Yapılı mıdır

Hayır, hücre zarı bitkilerde selülozdan yapılmamaktadır. Hücre zarı, bitki hücrelerinde de hayvan hücrelerinde olduğu gibi, fosfolipidlerden yapılmaktadır. Fakat bitki hücrelerinde hücre zarına ek olarak, hücre çeperi adı verilen bir yapıya sahiptirler. Bitki hücrelerinin hücre çeperi selülozdan yapılmaktadır. Hücre çeperi, hücreyi destekleyen ve hücrenin şeklini koruyan bir yapıdır. Hayvan hücrelerinde ise, hücre zarı hücrenin dışını saran tek yapıdır.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler