Eduvit

Desülfatör Nedir

2023-01-01 21:47:53

Desülfatör, bir tesis veya sistemde suyun içinde bulunan demir ve çinko gibi metalleri çıkarmaya yarayan bir cihazdır. Desülfatörler, genellikle su arıtma tesislerinde veya endüstriyel sistemlerde kullanılır ve sudaki metalleri çıkarmak için elektrokimyasal bir işlem kullanır. Desülfatörler, sudaki metalleri çıkarmak için elektrolitik bir reaksiyon kullanır ve bu reaksiyon sırasında sudaki metaller elektrik akımı ile birlikte bir anot ve katot arasında transfer edilir. Bu sayede, sudaki metaller çıkarılır ve su arıtılmış hale gelir. Desülfatörler, ayrıca sudaki sülfür iyonlarını çıkarmaya da yardımcı olur ve bu sayede suda bulunan sülfat iyonlarının sayısı azaltılır.

❤️ paylaşabilirsin