Bilanço Nedir - Eduvit
Eduvit

Bilanço Nedir

2023-01-03 20:21:40

Bilanço: Bir şirketin varlıklarını, özkaynaklarını ve yükümlülüklerini belirli zaman dilimlerinde raporlayan, getiri oranlarının hesaplanmasında ve sermaye yapısının değerlendirilmesinde temel araç görevi gören mali tablodur.

Bilanço, bir şirketin veya kuruluşun mali durumunu gösteren bir tablo veya belgedir. Bilanço, bir şirketin maddi duran varlıklarını (örneğin, yatırım araçları, tesisler, makine ve ekipmanlar) ve maddi olmayan varlıklarını (örneğin, marka değeri, patentler ve lisanslar) gösterir. Bilanço ayrıca bir şirketin borçlarını (örneğin, bankalar ve çalışanların alacakları) ve özkaynaklarını (örneğin, sermaye ve rezervler) gösterir.


Bilanço, bir şirketin mali yapısını gösterir ve şirketin ne kadar likit olduğunu, ne kadar borçlu olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu gösterir. Bilanço, bir şirketin mali performansını ölçmek için kullanılır ve şirketin gelecekteki finansal hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağını değerlendirmek için kullanılır. Bilanço, genellikle bir yıl için yapılır ve bir şirketin mali durumunu gösterir.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler