Anaximander (Anaksimandros) Kimdir / Hayatı ve Görüşleri - Eduvit
Eduvit

Anaximander (Anaksimandros) Kimdir / Hayatı ve Görüşleri

2023-02-13 19:16:47

Dünyanın Haritasını Çizen İlk Filozof  Anaximander (Anaksimandros)

Anaximander (Anaksimandros), Miletoslu bir filozof, matematikçi ve astronomdur. Antik Yunanistan'da, MÖ 6. yüzyılın ortalarında yaşamıştır. Thales'in öğrencilerinden biri olarak kabul edilir ve doğa felsefesi alanında önemli görüşlere sahiptir.

Anaximander (Anaksimandros), doğa felsefesi alanında, dünyanın doğasını anlamak için çalışmıştır. Ona göre, her şeyin kaynağı, "apeiron" adı verilen sınırsız ve sonsuz bir maddedir. Apeiron, tüm varoluşun temelidir ve var olan her şeyin kökeni olarak kabul edilir.

Anaksimandros, aynı zamanda evrim teorisi gibi modern bilim alanlarının da öncüsü sayılmaktadır. O, canlıların türlerinin evrim geçirerek ortaya çıktığını düşünmüştür. Bu, türlerin sabit ve değişmez olduğuna inanan diğer Antik Yunan filozoflarından farklı bir görüştür.

Anaximander, ayrıca gök cisimleri üzerine de çalışmalar yapmıştır. Ay'ın güneş ışığından yansıdığını ve güneş tutulmalarının ayın yeryüzüne gölgesiyle oluştuğunu düşünmüştür.

Anaksimandros, Antik Yunanistan'da felsefe ve bilim alanlarına önemli katkılar yapmıştır. Onun felsefi ve bilimsel görüşleri, Batı düşüncesinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Anaximander Kısaca Hayatı

Anaximander, yaklaşık MÖ 610 - MÖ 545 yılları arasında yaşamıştır. Miletos'ta doğdu ve büyük olasılıkla Thales'in öğrencilerinden biri oldu. Anaximander'in ailesi hakkında pek bir şey bilinmemektedir.

Anaksimandros, felsefe, matematik, astronomi ve coğrafya alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Doğa felsefesi alanında, tüm varoluşun kökeni olarak sınırsız ve sonsuz bir madde olan "apeiron"u kabul etmiştir. Apeiron'un tüm varoluşun temeli olduğuna inanmış ve evrenin neden ve nasıl ortaya çıktığını anlamak için bu kavramı kullanmıştır.

Anaximander, canlıların türlerinin evrim geçirerek ortaya çıktığını düşünen ilk filozoflardan biridir. Ayrıca, dünyanın yuvarlak olduğuna inanan ilk kişilerden biri olarak da kabul edilir.

Anaximander, aynı zamanda gök cisimleri üzerine de çalışmalar yapmıştır. Ay'ın güneş ışığından yansıdığını ve güneş tutulmalarının ayın yeryüzüne gölgesiyle oluştuğunu düşünmüştür.

Anaximander Teorileri

Anaximander, doğa felsefesi, matematik ve astronomi alanlarında birçok teori geliştirmiştir. İşte Anaximander'in en önemli teorilerinden bazıları:

  • "Apeiron": Anaximander, tüm varoluşun kaynağının "apeiron" adı verilen sınırsız ve sonsuz bir madde olduğunu düşünmüştür. Apeiron, tüm varoluşun temelidir ve var olan her şeyin kökeni olarak kabul edilir.
  • Evrim teorisi: Anaximander, canlıların türlerinin evrim geçirerek ortaya çıktığını düşünen ilk filozoflardan biridir. O, canlıların türlerinin önceden var olan bir şeyden değil, evrim geçirdiğini ve farklı türlerin ortaya çıktığını düşünmüştür.
  • Dünyanın yuvarlaklığı: Anaximander, dünyanın yuvarlak olduğuna inanan ilk kişilerden biri olarak kabul edilir. Ona göre, dünya, bir silindir gibi yukarıdan aşağıya doğru düz bir yüzeyde durmaktadır.
  • Gök cisimleri: Anaximander, güneş, ay ve yıldızlar hakkında bazı teoriler geliştirmiştir. Ay'ın güneş ışığından yansıdığını ve güneş tutulmalarının ayın yeryüzüne gölgesiyle oluştuğunu düşünmüştür. Ayrıca, yıldızların ateşten oluştuğunu ve güneşin de bir yıldız olduğunu düşünmüştür.
  • Coğrafya: Anaximander, dünya haritasını çizen ilk kişilerden biridir. Haritasında, dünyanın birçok farklı bölgesini ve denizleri göstermiştir.

Anaximander'in teorileri, Antik Yunanistan'da felsefe ve bilim alanlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Onun felsefi ve bilimsel görüşleri, Batı düşüncesinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır ve ilerleyen yüzyıllarda birçok filozof ve bilim insanı tarafından da benimsenmiştir.

Anaximander'in hayatı hakkında bilinenler bu kadar olmakla birlikte, felsefi ve bilimsel görüşleri Batı düşüncesinin gelişiminde önemli bir yere sahip olmuştur. Onun düşünceleri, ilerleyen yüzyıllarda birçok filozof ve bilim insanı tarafından da benimsenmiştir.

Anaximander Sözleri

Anaximander, yazılı eserleri günümüze ulaşmayan bir filozofdur. Dolayısıyla, kendisine ait kesin sözler veya alıntılar hakkında bilgi sahibi olmak zordur. Ancak, Antik Yunan felsefesi hakkındaki kaynaklarda Anaximander'in felsefi ve bilimsel görüşleri hakkında çeşitli atıflar ve yorumlar yer almaktadır.

Anaximander'in görüşleri, birçok konuda radikal ve özgün olarak kabul edilir. O, doğa felsefesi alanında "apeiron" kavramını öne sürerek, varoluşun temeli olarak sınırsız ve sonsuz bir maddenin varlığını kabul etmiştir. Ayrıca, canlıların türlerinin evrim geçirdiğine inanan ilk filozoflardan biri olarak da bilinir.

Anaximander'in en önemli felsefi görüşleri arasında, dünya haritasını çizen ilk kişilerden biri olması, dünyanın yuvarlak olduğunu savunması ve gök cisimleri üzerine yaptığı çalışmalar sayılabilir. Ancak, tam olarak kendisine ait bir söz veya alıntıya rastlamak zordur.


❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler