Amerika Birleşik Devletleri Anayasası - Eduvit
Eduvit

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası

2023-01-18 14:03:32

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, 1787 yılında Philadelphia'da yapılan Federal Konvansiyon tarafından kabul edilmiştir. Anayasa, ülkenin yasalarını ve hükümetin yapısını belirler. Anayasa, ülkenin temel hukukunu oluşturur ve hükümetin yetkilerini, hürriyetleri ve sorumluluklarını tanımlar.

Anayasa, üç bölümden oluşur: Başlangıç Bölümü (Preamble), On Altı Madde (Articles) ve On Dört Ekinden (Amendments) oluşur. Başlangıç Bölümü, anayasanın amacını ve hedeflerini tanımlar. On Altı Madde, hükümetin yapısını, yetkilerini ve sorumluluklarını tanımlar. On Dört Ekinden oluşur, ilk on dördü hukuk sisteminde yaşamsal öneme sahip hürriyetler ve insan haklarını tanımlar.

Anayasa, hükümetin üç temel bölümünü oluşturur: Yürütme, Yargı ve Meclis. Yürütme, Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir ve hükümetin günlük işlerini yürütür. Yargı, federal yargı sistemini oluşturur ve hukukun uygulanmasını denetler. Meclis, Kongre tarafından oluşur ve hükümetin yasalarını oluşturur ve yürütür.

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, ülkenin hukuk sistemi için temel referans olarak kabul edilir ve hukukun uygulanması için gerekli olan her türlü yasaların ve hükümetin işleyişinin kaynağıdır.

Anayasa, hürriyetleri ve insan haklarını koruyan On İki Ekinden oluşur. İlk dört ek, hukuk sistemi içinde yaşamsal öneme sahip hürriyetleri tanımlar. Bunlar: İlk Ek, yazılı ve sözlü ifade özgürlüğü, toplantı özgürlüğü, basın özgürlüğü, din özgürlüğü gibi hürriyetleri koruyan; İkinci Ek, silah sahibi olma hakkını tanımlar; Üçüncü Ek, evin güvenliğini koruyan ve arama ve tutuklama yasaklarını tanımlar; Dördüncü Ek, kişisel güvenliği ve eşitliği koruyan ve arama ve tutuklama yasaklarını tanımlar.


Anayasanın diğer ekleri, hukuk sistemi içinde önemli olan diğer hürriyetleri ve insan haklarını tanımlar. Örneğin, Beşinci Ek, suçlu olarak bulunana karşı yapılan yargılamalar için hakları tanımlar, Altıncı Ek, yargılamada hakları tanımlar, yedinci Ek, yargılamada hakları tanımlar, sekizinci Ek, ceza yargılamasında hakları tanımlar. Onuncu Ek, hükümetin yetkilerini tanımlar ve halkın haklarını koruyan. On birinci Ek, yasal takip yollarını tanımlar ve On ikinci ek ise, Başkanlık seçim sistemini tanımlar.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler