Alel Nedir? - Eduvit
Eduvit

Alel Nedir?

2023-11-24 01:00:56

Alel, genetik konularda kullanılan bir terimdir. Alel, genetik bilimlerde iki farklı formdan teşekkül eden genetik özelliğin ilgili lokusunda bulunan biyolojik özellikleri ifade eder. Genelde melezler veya heterozigot olan varlıklarda olan bu özellikler, bir insanın görünüşünü, tepkilerinin veya hastalıklarını etkileyebilir.

Örneğin, mavi gözleri olan bir kişi, mavi göz aleli taşıyor demektir. Aynı zamanda, bu aleli kalıtsal hastalıklar, genetik anormallikler ve diğer özellikleri içerir. Alel, aynı lokusda bulunan diğer alellerle birleşerek oluşturulur ve lokuslar, genetik verinin bütününü oluşturur.

Alel Ne Zaman Oluşur?

Bir alel, melez bir varlıkta köklerinden çıkan iki farklı formdan oluşur. Bunlardan birincisi, anne veya babanın o lokustaki gönderdiği genetik özelliklerdir. İkincisi ise anne veya babanın diğerinden aldığı genetik özelliklerdir. Bir alel, varlıkların çoğaltımı sırasında melez olmalarına neden olur. Bu durum, ebeveynlerin DNA'sından tek bir alel arz etmeleri durumunda da gerçekleşebilir.

Bir alel, melez bir varlıkta etkisini göstermeye başlamadan önce, öncü varlığın anne ve babasının DNA'sından tek bir alel oluşturur. Bunun yanında, bir çift alelin birlikte olması durumunda, etkisi göstermeye başlar.

Bir alelin etkileri, bir kişiyi ya da hayvanı özellikleriyle ayrıcalıklı yapacak şekilde yansıtabilir. Örneğin, bir kişide mavi göz aleli olsa, kişiye mavi gözler verir. Aynı şekilde, hastalık aleli olması durumunda, kişinin hastalıklara daha yatkın olabilmesine neden olabilir.

Alellerin İki Farklı Formu

Aleller, iki farklı formdan oluşur. Birincisi, homozigot alel adı verilen aleldir. Bu formda, melez olan varlıklarda, lokusdaki iki farklı alel aynıdır ve her iki anne ya da baba tarafından da aynı olan özellikler taşınır. İkincisi, heterozigot alel adı verilen aleldir. Bu formda, melez olan varlıklarda, lokustaki iki alel farklı olup, her iki anne ya da baba tarafından farklı özellikler taşınır.

Homozigot aleller, genetik bilimlerde diğer özellikleri koruyucu olarak nitelendirilir. Bu, melez olan varlıkların, anne ve babasının genetiğinde bulunan özellikleri koruması anlamına gelir. Varlıkların, anne ve babasının genetiğinde bulunan özellikleri taşımasına yardımcı olur.

Heterozigot aleller ise, melez olan varlıkların çeşitliliğini arttırıcı olarak nitelendirilir. Bu, melez olan varlıkların, anne ve babasının genetiğinde bulunan özellikleri kaybolmadan taşımasına yardımcı olur. Aynı zamanda, bu tür aleller, üreme süreçlerinde bir çifte gönderilen özelliklerin farklılıklarını arttırabilir.

Alel, insan ve hayvanların genetik kodlarında bulunan özelliklerin iki farklı formdan ortaya çıkardığı biyolojik öğeleri ifade eder. Aleller, bir insanın görünüşünü, davranışını ve hastalıklarını etkileyebilir. Aynı zamanda, iki farklı formda melez olan varlıklarda köklerinden çıkan genetik özellikleri ifade eder. Homozigot aleller, genetik bilimlerde diğer özellikleri koruyucu olarak nitelendirilir ve melez olan varlıklarda anne ve babasının genetiğinde olan özellikleri taşımasına yardımcı olur. Heterozigot aleller ise, melez olan varlıkların çeşitliliğini arttırıcı olarak nitelendirilir ve melez olan varlıkların, anne ve babasının genetiğinde bulunan özellikleri kaybolmadan taşımasına yardımcı olur.

❤️ paylaşabilirsin

Benzer Makaleler