Eduvit

Biyoloji

 Biyoloji Nedir ?

Biyoloji, canlı organizmaların yapısı, işleyişi, gelişimi, çeşitliliği ve evrimi gibi konuları inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji, birçok alt disiplin içermektedir, örneğin biyokimya, botanik, ekoloji, genetik, mikrobiyoloji, zoology, ecotoxicology veya marine biology gibi. Biyoloji hem makro düzeyde (örneğin ekosistemler veya organizmalar arasındaki ilişkiler) hem de mikro düzeyde (örneğin hücrenin yapısı ve işleyişi) inceleme konularını kapsar.

Biyoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar ?

Biyoloji bölümü mezunları, canlı organizmaların yapısı, işleyişi, gelişimi, çeşitliliği ve evrimi gibi konuları inceleyen alanda çeşitli iş alanlarında çalışabilirler. Mezunların becerileri genellikle biyoloji, biyokimya, botanik, ekoloji, genetik, mikrobiyoloji veya diğer ilgili disiplinlere sahip olmalarıdır.

Biyoloji Bölümü Dersleri

Biyoloji bölümü derslerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

 • Biyolojik Çeşitlilik ve Kökeni
 • Hayvan Histolojisi
 • Genetik 
 • Biyocoğrafya
 • Bitki Sistematiği 
 • Hayvan sistematiği
 • Hayvan Embriyolojisi
 • Taksonominin Prensipleri
 • Biyosidal Ürün Uygulamaları
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
 • Uygulamalı laboratuvar gibi birçok dersi 4 yıllık 8 dönemde başarı sağlamak esastır

Biyoloji Bölümü İş Olanakları

Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra çalışabileceğiniz yerlerini görebilirsiniz.

 • Sağlık bakanlığı
 • SSK hastaneleri
 • Tıp Fakülteleri
 • Hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde
 • Çevre ve Orman bakanlıkları
 • Tarım ve Köy İşleri bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda
 • Özel sektörde
 • Seracılık
 • İlaç endüstrisi
 • Gıda sektörü
 • Eğitim

Biyoloji' bölümüne sahip üniversiteler

Biyoloji bölümü Türkiye'de hangi üniversitelerde olduğunu aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

❤️bu bölümü paylaş

 • Eğitim dillleri

  Biyoloji bölümü hangi dillerde eğitim veriyor ?

  Türkçe
 • Üniversite sayısı

  Biyoloji bölümü Türkiye'de kaç adet üniversitede var?

  56
 • Puan türü

  Biyoloji bölümü hangi puan türünde alım yapıyor?

  SAY
 • Eğitim süresi

  Biyoloji bölümü kaç yıllık?

  4 yıllık
 • Ne zaman açıldı

  Biyoloji bölümü Türkiye'de ne zaman açıldı?

  1950 tarihinde

Benzer Bölümler