Eduvit

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Durum ve Afet Yönetimi Nedir ?

Acil Durum ve Afet Yönetimi, acil durumları ve afetleri yönetmek için planlar, politikalar, prosedürler ve diğer önlemlerin yapılandırılması ve uygulanması için bir sistemdir. Bu sistem, afetler ve acil durumların etkilerini azaltmak ve halkı korumanın yanı sıra, afetler ve acil durumlar sırasında hızlı ve etkili bir tepki vermeyi de amaçlar. Acil Durum ve Afet Yönetimi, bir ülkede veya bir bölgede bir afet veya acil durum sırasında, tüm ilgili tarafların koordinasyonunu ve çalışmasını sağlar. Bu, afet ve acil durumların etkilerinin azaltılması için önceden hazırlanmış ve test edilmiş bir plan dahilinde gerçekleştirilir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar ?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü mezunları, bir ülkede veya bir bölgede meydana gelen afetler ve acil durumlar sırasında, tüm ilgili tarafları koordine etme ve yönetme görevini yerine getirebilirler. Bu görevler, afet ve acil durumların etkilerini azaltmak ve halkı korumanın yanı sıra, afetler ve acil durumlar sırasında hızlı ve etkili bir tepki vermeyi de kapsar. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü mezunları, afet ve acil durumların etkilerini azaltmak için önceden hazırlanmış ve test edilmiş bir plan dahilinde çalışabilirler. Bu plan, afetler ve acil durumlar sırasında ne zaman ve nasıl tepki verileceği, ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin nasıl sağlanacağı, mültecilerin nasıl korunacağı ve barındırılacağı gibi konuları kapsar.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü mezunları, ayrıca afetler ve acil durumlar sırasında oluşabilecek ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri azaltmak için de çalışabilirler. Bu mezunlar, özel sektörde veya kamu kurumlarında çalışabilirler. Örneğin, bir afet yönetimi şirketinde planlama ve koordinasyon görevlerinde çalışabilirler, bir sağlık kuruluşunda ilk yardım hizmetleri sağlayabilirler, bir kamu kurumunda afet yönetimi politikalarının geliştirilmesine yardımcı olabilirler veya bir üniversitede afet yönetimi eğitimi veren bir öğretim üyesi olarak çalışabilirler.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Dersleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü derslerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

 • Aci̇l Durum Ve Afet Farkindalik Eği̇ti̇mi̇
 • Afet Yöneti̇mi̇ I
 • Arama Kurtarma Bi̇lgi̇si̇ Ve Eti̇k Değerler
 • Kentler, Planlama Ve Afet Ri̇sk Yöneti̇mi̇
 • Temel Afet Bi̇lgi̇si̇
 • Afet Tibbi Ve Yöneti̇m İlkeleri̇
 • Afet Yöneti̇mi̇ Ii
 • Afet Senaryosu Ve Tatbi̇katlar
 • Yangin Ve Yangin Güvenli̇ği̇
 • Afet Psi̇koloji̇si̇ Ve Sosyoloji̇si̇
 • Temel İlk Yardim Bi̇lgi̇si̇
 • Aci̇l Durum Ve Afet Yöneti̇mi̇ Planlari
 • Kbrn Savunma Ve Güvenli̇k
 • Afet Ri̇sk Azaltma Poli̇ti̇kalari
 • Göç Ve Göç Sorunlari
 • Afet Yöneti̇mi̇nde Sağlik Hi̇zmetleri̇
 • Atatürk İlkeleri̇ Ve İnkilap Tari̇hi̇ I
 • Türk Di̇li̇ I
 • Veri̇ Anali̇zi̇ Ve Değerlendi̇rme
 • Sürdürülebi̇li̇r Kentsel Dayaniklilik
 • Afet Ekonomi̇si̇ Ve Si̇gortaciliği
 • Aci̇l Durum Ve Afetlerde Ulaştirma Yöneti̇mi̇ Ve Uygulamalari
 • Özel Gereksi̇ni̇mli̇ Bi̇reyler İçi̇n Afet Ve Aci̇l Durum Yöneti̇mi̇
 • Aci̇l Çağri Yöneti̇mi̇
 • Atatürk İlkeleri̇ Ve İnkilap Tari̇hi̇ Ii
 • Türk Di̇li̇

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü İş Olanakları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra çalışabileceğiniz yerlerini görebilirsiniz.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü
 • Devlet Hastaneleri
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • SGK
 • Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • SHÇEK
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarında çalışabilirler.

❤️bu bölümü paylaş

 • Eğitim dillleri

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü hangi dillerde eğitim veriyor ?

  Türkçe
 • Üniversite sayısı

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü Türkiye'de kaç adet üniversitede var?

  14
 • Puan türü

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü hangi puan türünde alım yapıyor?

  SAY
 • Eğitim süresi

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü kaç yıllık?

  4 yıllık
 • Ne zaman açıldı

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü Türkiye'de ne zaman açıldı?

  2004 tarihinde

Benzer Bölümler